OBEC CEP – ÚPRAVNA VODY A VODOJEM

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce OBEC CEP – ÚPRAVNA VODY A VODOJEM zadávané zadavatelem Obec Cep. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Cep

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

OBEC CEP – ÚPRAVNA VODY A VODOJEM

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající ve výstavbě úpravny vody, zemního dvoukomorového vodojemu, zpevnění plochy v oploceném areálu a v místě příjezdu k tomuto areálu, úprava odvodňovacího příkopu a výměna oplocení v obci Cep v Jihočeském kraji. Součástí stavby jsou i propojovací potrubí včetně šachet mezi jednotlivými objekty. Jedná se o novou stavbu.

Externí odkaz na bližší informace

Věstník VZ: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/287683

Poznámka

Nabídky a žádosti o účast se podávají přes Tender Arenu, odkaz URL: https://www.tenderarena.cz/profily/Witendr

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2022-031585

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45252126-7 Výstavba úpraven pitné vody; 45232153-9 Stavební práce na výstavbě vodojemů, 45332200-5 Instalace a montáž vodovodních rozvodů; 51514110-2 Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Cep, Jihočeský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 164 315,48 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 8. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 8. 2022

Lhůta pro podání nabídek

14. 10. 2022, 06:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce OBEC CEP – ÚPRAVNA VODY A VODOJEM.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap