Hasičská zbrojnice v Býkově, rekonstrukce střechy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hasičská zbrojnice v Býkově, rekonstrukce střechy zadávané zadavatelem Obec Býkov - Láryšov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Býkov - Láryšov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hasičská zbrojnice v Býkově, rekonstrukce střechy

Předmět veřejné zakázky

Rekonstrukce střechy stávající hasičské zbrojnice je řešena na rovinatém pozemku parc. č 125 k.ú. Býkov v zastavěné oblasti obce. Pozemek je částečně zatravněn. Přístup je stávajícím sjezdem přes pozemek parc. č. 1280/5 v k.ú. Býkov na státní komunikaci..
Stávající objekt hasičské zbrojnice se nachází na východním konci obce Býkov v rovinatém terénu na parcele č.125. Je v majetku obce Býkov – Láryšov. Vzhledem k havarijnímu stavu stávající střechy se obec rozhodla pro její celkovou rekonstrukci.
Tvar střechy, na stávajícím jednopodlažním zděném objektu, zůstane zachován jako polovalbový. Půdorys objektu nedozná změn, zůstává obdélníkový o rozměrech cca 11,40 x 11,50 m. Ve středové části se nachází zděná věž na sušení hadic, jejíž střecha bude rovněž rekonstruována.
Při stavebních úpravách se provede uložení a ukotvení nových pozednic, uložení vaznic na stávající sloupky a následně montáž krokví a dřevěného, celoplošného bednění. Po uložení pojistné hydroizolace bude položena skládaná krytina a provedeny nové klempířská konstrukce. Nově bude proveden i hromosvod.
Výška hřebene střechy zůstane zachována a tato nepřesahuje přípustnou výškovou hladinu zástavby nad okolním terénem která je platným ÚP stanovena na 18,0 m. Skutečná výška hřebene rekonstruované střechy je 7,30 m (věžička 11,60m) nad okolním terénem.

Externí odkaz na bližší informace

Tyršova 7

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Býkov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

435 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: IDIZ CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ivana Jurečková

Kontaktní e-mail: iva.jureckova@idiz.cz

Kontaktní telefon: 774281066

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hasičská zbrojnice v Býkově, rekonstrukce střechy.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Kompletní ZD 20. 4. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo vč. příloh 25. 6. 2017 Zobrazit
Dodatek k SOD 8. 3. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap