Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves zadávané zadavatelem Obec Butoves. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Butoves

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Předmět veřejné zakázky

Objekt se nachází v katastrálním území Butoves na p. č. st. 144 a p. č. 223 v katastrálním území Butoves.
Jedná se o částečně podsklepený objekt ve střední části s žb. stropem z předpjatých panelů. Nad tímto objektem je část zděná se zděnými příčkami a s žb. stropem z předpjatých panelů. Ostatní kce. objektu jsou ze sendvičových panelů tvořených ze skladby – sádrokarton, tepelná izolace, dřevěný rám a desky tvořící fasádu. Podlahy jsou částečně betonové s finálním povrchem dlažba a částečně dřevěné na násypu z štěrkopísku. Střecha je ze dřevěných vazníků v místě sendvičových panelů podbitá dřevem s tepelnou izolací a dřevěných záklopem. Krytina plechová. 1/3 objektu ze sendvičových panelů je už po podlahy odstraněna a zbyly jen betonové podlahy. Základy obj. jsou vybetonovány po obvodě o tl. 50 cm včetně stěn v sklepních prostorách.
Objekt bude před demolicí ručně odstrojen od komunálu, dřeva a železa, poté strojně demolován. V suterénním prostoru dojde k porušení podlahy z důvodu odvodu vody do země. Následně tento prostor bude zasypán sutí do úrovně terénu a upraven vhodnou zeminou stejně jako okolní terén po zbylé demolici.
V okolí demolovaného objektu se nachází zbytky sutí a silničních panelů, které budou také použity do násypů nebo odvezeny zhotovitelem.
V průběhu demolice bude docházek k prašnosti, proto bude použito zkrápění vodou k zmezení. Cílový stav je volná zelená plocha.

Externí odkaz na bližší informace

www.butoves.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-031411

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

451110000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Butoves

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

520 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 9. 2018, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Starosta obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bohumil Zach

Kontaktní e-mail: obec@butoves.cz

Kontaktní telefon: 774341155

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 11. 9. 2018 Zobrazit
Čestné prohlášení 11. 9. 2018 Zobrazit
Výkaz výměr 11. 9. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 11. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 24. 9. 2018 Zobrazit
Zrušení zakázky 5. 11. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap