Skoronice - kanalizace a ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Skoronice - kanalizace a ČOV zadávané zadavatelem Obec Bujanov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bujanov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Skoronice - kanalizace a ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dostavba gravitační kanalizace a výstavba nové čistírny odpadních vod (ČOV) pro 150 EO v obci Skoronice, včetně elektropřípojky a příjezdové komunikace.

Poznámka

Předchozí zadávací řízení uveřejněné dne 10. 2. 2017 ve „Věstníku veřejných zakázek“ pod evidenčním číslem 2017-00003965 a pod názvem „Skoronice – kanalizace a ČOV“, bylo zrušeno vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel obdržel pouze 4 nabídky.
V souladu s „Pravidly programu“ 129 250 Ministerstva zemědělství ČR a „Obecnými podmínkami postupu investorů“ (příloha č. 1 pravidel), má zadavatel povinnost realizovat pouze otevřená zadávací řízení s tím, že je povinen zabezpečit hodnocení minimálně 5-ti nabídek. V případě, že hodnocených nabídek bude méně, je investor povinen zadávací řízení zopakovat.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-006377

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232420-2

Místo plnění veřejné zakázky

Skoronice – část obce Bujanov, Jihočeský kraj, okres Český Krumlov, k. ú. Zdíky (615714). ZUJ 545449, NUTS CZ0312545449.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 695 233,- bez DPH (5 681 232,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 898 731,99 bez DPH (4 717 465,70 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 926 979,99 bez DPH (4 751 645,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 4. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, 370 01 Č. Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420 702 058 505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Skoronice - kanalizace a ČOV.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Skoronice - kanalizace a ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ENVI-PUR, s.r.o. (25166077) Dodavatel 4 717 465,70 Kč vč. DPH
3 898 731,99 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH (48035599) Uchazeč 4 801 280,- Kč vč. DPH
3 968 000,- Kč bez DPH
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (15053695) Uchazeč 4 900 500,- Kč vč. DPH
4 050 000,- Kč bez DPH
VODA CZ s.r.o. (25969692) Uchazeč 5 024 930,35 Kč vč. DPH
4 152 835,- Kč bez DPH
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. (14499924) Uchazeč 5 138 659,46 Kč vč. DPH
4 246 826,- Kč bez DPH
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 5 407 800,64 Kč vč. DPH
4 469 256,73 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap