Vodovod Budeč - Borová

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodovod Budeč - Borová zadávané zadavatelem Obec Budeč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Budeč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodovod Budeč - Borová

Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla je zhotovení vodovodního řadu A mezi obcemi Budeč a Borová. Obec Budeč má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený ze stávajícího přivaděče Landštejn. Nové vodovodní potrubí „Řad A“ bude vedeno ze stávajícího vodovodu v obci Budeč (pozemek p.č. 1227/6) do místní části Borová s napojením potrubí v šachtě na stávající rozvody vodovodu v Borové (pozemek p.č. 2165). Na nové odbočce vodovodního řadu bude osazeno šoupě, dále bude v km 0,090 z potrubí provedena odbočka pro přípojku k ČOV, v km 0,168 bude zbudována zrychlovací stanice, na konci řadu bude zbudováno šoupě a potrubí se napojí na stávající vodovodní řad v šachtě na pozemku p.č. 2165 u obce Borová.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 079 191,- bez DPH (2 515 821,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 059 444,- bez DPH (2 491 927,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 022 604,- bez DPH (2 447 351,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodovod Budeč - Borová.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 21. 7. 2017 Zobrazit
Soupis stavebních prací a dodávek 21. 7. 2017 Zobrazit
Harmonogram prací 21. 7. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 13. 10. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 - položkový rozpočet 13. 10. 2017 Zobrazit
Faktura č. 117311 19. 10. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap