Rekonstrukce a prodloužení chodníků v obci Budeč

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a prodloužení chodníků v obci Budeč zadávané zadavatelem Obec Budeč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Budeč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a prodloužení chodníků v obci Budeč

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajících a výstavby nových chodníků v obci Budeč.
Předmětem díla je zhotovení stavby dle projektové dokumentace v rozsahu soupisu prací. Chodníky se nacházejí podél silnice II/151 – 1.etapa část SO 01 situace A - G. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce, dodávky a činnosti pro kompletní dokončené dílo v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně dokladové části, určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu a stavebním povolením. Součástí je kromě vlastního provedení stavebních prací i geodetické vytýčení stavby, příprava území, vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, vypracování technologického postupu, harmonogram výstavby, POV, kontrolní a zkušební plán, atd.), projednání prací v ochranných pásmech a křížení inženýrských sítí s jejich vlastníky či provozovateli, sjednání vstupu a vjezdu na pozemky a dočasné užívání manipulačního pruhu stavby s vlastníky a také potřebných terénních úprav včetně poplatků, nájmů, náhrady škod na porostech a nákladů pro uvedení dotčených pozemků do řádného původního s protokolárním zpětným předáním vlastníkům, likvidace přebytečného výkopku a sutí a odpadů, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření dokončeného díla, vyhotovení geometrického plánu stavby, vyhotovení geometrického plánu, zajištění a předání všech požadovaných dokladů, protokolů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a k předání správci do provozování.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Budeč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 124 852,- bez DPH (2 571 071,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 135 123,- bez DPH (2 583 499,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 135 123,- bez DPH (2 583 499,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a prodloužení chodníků v obci Budeč.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo č. 17-273-09 7. 8. 2017 Zobrazit
Faktura č. 107170030 20. 10. 2017 Zobrazit
Faktura č. 107170034 20. 11. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap