Řešení havarijního stavu bývalé hasičské zbrojnice v obci Broumov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Řešení havarijního stavu bývalé hasičské zbrojnice v obci Broumov zadávané zadavatelem Obec Broumov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Broumov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Řešení havarijního stavu bývalé hasičské zbrojnice v obci Broumov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, rozdělené do dvou etap, na st. p. č. 187 (I. etapa) a s. p. č. 143/1 (II. etapa), oboje v k. ú. Broumov u Zadního Chodova.
I. etapa představuje opravu stávající střechy. Kdy bude odstraněna krytina, bednění a stávající vázaný krov. Bude ubouraný komín do úrovně podlahy půdy. Nově bude proveden ŽB věnec a vázaný krov, který bude tvořený pozednicemi kotvenými do věnce, dále krokvemi, kontralatěmi, střešními latěmi a krytinou z velkoformátového plechu – imitace střešních tašek. Na to budou navazovat okapy, závětrná lišta atd. ¨
II. etapa představuje vybudování dřevěného přístřešku na západní straně objektu sloužící pro úschovu kontejnerů. Přístřešek bude krytý. Nosnou konstrukci přístřešku bude tvořit dřevěný rám, na který se provede zastřešení. Střešní krytina bude shodná jako opravovaná střechy. V rámci přístřešku bude provedena podlaha ze zámkové dlažby, lemovaná zahradním obrubníkem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Broumov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

565 979,29 bez DPH (684 834,94 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

809 600,- bez DPH (809 600,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

869 836,- bez DPH (869 836,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 10. 2020

Lhůta pro podání nabídek

13. 10. 2020, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starosta

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Roman Siladi

Kontaktní e-mail: ou.broumov@tiscali.cz

Kontaktní telefon: 608542039

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Řešení havarijního stavu bývalé hasičské zbrojnice v obci Broumov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 13. 11. 2020 Zobrazit
Příloha č. 1 13. 11. 2020 Zobrazit
Příloha č. 2 13. 11. 2020 Zobrazit
Změnový list č. 1 18. 4. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Řešení havarijního stavu bývalé hasičské zbrojnice v obci Broumov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Miloslav Kubálek-stavební činnost (74799991) Dodavatel 809 600,- Kč vč. DPH
809 600,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap