Zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu bývalé školy č.p. 75 na víceúčelové zařízení v obci Broumov-dokončení stavby zadávané zadavatelem Obec Broumov.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

Textová část Zadávací dokumentace v souladu s § 44 ZVZ, která obsahuje vymezení předmětu veřejné zakázky , obchodní podmínky , požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a podmínky jejího překročení , dobu plnění , technické podmínky, požadavky na kvalifikaci doddavatele a její prokázání, doddatečné informace , prohlídka místa plnění , požadavky na zpracování a podání nabídky, lhůty pro podání nabídky, informace o otevírání obálek, posouzení nabídek a hodnocení nabídek.

Datum uveřejnění

1. 12. 2013

Externí odkaz

http://www.ou-broumov.cz

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap