„CHODNÍKOVÉ TĚLESO PODÉL SILNICE III/46416 BRAVANTICE“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „CHODNÍKOVÉ TĚLESO PODÉL SILNICE III/46416 BRAVANTICE“ zadávané zadavatelem Obec Bravantice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bravantice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„CHODNÍKOVÉ TĚLESO PODÉL SILNICE III/46416 BRAVANTICE“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníkových těles SO-01, SO-02 a SO-03 v katastru obce Bravantice.
SO-01 úsek „A“ – chodníkové těleso délky 110,80 m.
SO-02 úsek „B“ – chodníkové těleso délky 14,60 m a úsek „C“ – chodníkové těleso délky 185 m.
SO-03 úsek „D“ – chodníkové těleso délky 166,5 m, úsek „E“ – chodníkové těleso délky 197,5 m a úsek „F“ – chodníkové těleso délky 80,5 m.
Nová chodníková tělesa budou odvodněna přes typové uliční vpusti a odvodňovací žlaby.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Bravantice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 081 785,81 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 849 758,93 bez DPH (5 868 208,31 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 849 758,93 bez DPH (5 868 208,31 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

28. 2. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OBEC BRAVANTICE

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivo Kočíš, starosta

Kontaktní e-mail: obec@bravantice.cz

Kontaktní telefon: 556 417 052

Kontaktní datová schránka: 8t9arye

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „CHODNÍKOVÉ TĚLESO PODÉL SILNICE III/46416 BRAVANTICE“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 19. 3. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 19. 3. 2018 Zobrazit
Dodatek č.1 25. 9. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „CHODNÍKOVÉ TĚLESO PODÉL SILNICE III/46416 BRAVANTICE“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Petr Vilášek (76076733) Uchazeč 6 116 860,37 Kč vč. DPH
5 055 256,50 Kč bez DPH
VIASERVIS, s.r.o. (25831399) Uchazeč 6 146 330,68 Kč vč. DPH
5 079 612,13 Kč bez DPH
BLS dopravní stavby, s.r.o. (02189330) Uchazeč 5 990 981,13 Kč vč. DPH
4 951 224,07 Kč bez DPH
NIKO & BAXER s.r.o. (29383820) Uchazeč 6 270 466,32 Kč vč. DPH
5 182 203,57 Kč bez DPH
PODOSTAV s.r.o. (26789795) Uchazeč 6 034 326,64 Kč vč. DPH
4 987 046,81 Kč bez DPH
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. (64619036) Dodavatel 5 868 208,31 Kč vč. DPH
4 849 758,93 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap