Technologie úpravy vody pro obec Bohdaneč

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologie úpravy vody pro obec Bohdaneč zadávané zadavatelem Obec Bohdaneč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bohdaneč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologie úpravy vody pro obec Bohdaneč

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o vestavbu technologie úpravny vody do stávajících objektů (nemovitosti na č. 279/4 a 279/5 v k.ú. Bohdaneč u Zbraslavic) vodojemu pro obec Bohdaneč (dále jako zařízení). Vestavba bude umístěna do stávajícího provozního domku půdorysných rozměrů 3x3,3 m. Objekt bude nutno temperovat pro případ poklesu teploty pod bod mrazu. Z toho důvodu je navržen sálavý panel. Dále bude nutno z dispozičních důvodů přemístit stávající elektro rozvaděče. Nádrž na chlor bude nutno z prostorových důvodů přemístit do armaturní komory. Z důvodu zajištění hygieny a bezpečnosti práce zde bude umístěno umyvadlo. V areálu budou provedeny nové trubní propoje mezi armaturní komorou a provozním domkem a budou provedeny propoje ke stávajícím výtlačným řádům.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42912330-4 Přístroje k čištění vody

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bohdaneč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 545 896,27 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

6. 7. 2015, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologie úpravy vody pro obec Bohdaneč.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap