ZTV Bohdalovice na pozemku KN 1207/4 v k. ú. Bohdalovice u Větřní

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZTV Bohdalovice na pozemku KN 1207/4 v k. ú. Bohdalovice u Větřní zadávané zadavatelem Obec Bohdalovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bohdalovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZTV Bohdalovice na pozemku KN 1207/4 v k. ú. Bohdalovice u Větřní

Předmět veřejné zakázky

Zakázka řeší výběr dodavatele stavebních prací pro realizaci akce ZTV Bohdalovice na pozemku KN 1207/4 v k. ú. Bohdalovice u Větřní.
Při realizaci akce se jedná o výstavbu komunikace, vjezdů do areálu ze silnice III/1605, křižovatky uvnitř obytné zóny, obratiště, samostatných sjezdů na přilehlé pozemky a chodníků. Dále se jedná o splaškovou kanalizaci s přípojkami, dešťovou kanalizaci s přípojkami, stavební úpravy stávajícího vodojemu a osazení novou technologií – AT stanice, vodovod s přípojkami, přeložku dálkového vodovodu AT stanice a kabelový rozvod veřejného osvětlení.

Poznámka

Veřejná zakázka na stavební práce - zadávaná v souladu s ustanovením § 53 zákona – zjednodušené podlimitní řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

obec Bohdalovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

32 500 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

23 335 045,12 bez DPH (28 235 404,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

22. 1. 2021, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CZ PROFI-SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miroslav Homolka

Kontaktní e-mail: mhomolka@centrum.cz

Kontaktní telefon: 605278396

Kontaktní datová schránka: ak8w6qp

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZTV Bohdalovice na pozemku KN 1207/4 v k. ú. Bohdalovice u Větřní.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap