Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Bohatice, I etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Bohatice, I etapa zadávané zadavatelem Obec Bohatice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bohatice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Bohatice, I etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stabilizace, obnova a zakládání nových ploch zeleně v intravilánu obce
Bohatice. Řešené území čítá dvě dílčí plochy. V rámci lokality v okolí obecního úřadu bude stabilizována
stávající zeleň a dosazen živý plot z buku. Druhá plocha nad obecním úřadem bude po odstranění
dožívajících a konkurujících dřevin podpořena vícedruhovou výsadbou skupiny listnatých stromů a keřů
domácích druhů. V navazující rovinné travnaté části pak bude založen ovocný sad z historicky
původních domácích druhů třešní, jabloní a hrušní.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

777310000-6; 77730000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Bohatice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

650 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

634 553,65 bez DPH (767 809,91 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

767 809,91 bez DPH (767 809,92 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

3. 9. 2018, 15:10:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Marcela Doležalová

Kontaktní e-mail: marcela.dolezalova@centrum.cz

Kontaktní telefon: +420603727502

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Bohatice, I etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 15. 10. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap