Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV zadávané zadavatelem Obec Bezděkov nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bezděkov nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního systému v obci Bezděkov nad Metují. Součástí stavby je realizace kanalizačního systému, čistírny odpadních vod a kanalizačních přípojek po veřejné části. Stavba se člení na následující objekty, technická a technologická zařízení: SO 01 ČOV, SO 01.1 Zpevněné plochy, SO 01.2 Trubní propoje, SO 01.3 Zemní filtr, SO 02 Kanalizační síť, SO 03 Přípojky - veřejná část, SO 04 Přeložky plynovodu, SO 05 Přeložky NN, PS 01.1 Technologie ČOV, PS 01.2 Technologie ČS, PS 03 Technologická elektroinstalace. Blíže viz zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-016024

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400

Místo plnění veřejné zakázky

Bezděkov nad Metují, okr. Náchod, kraj Královéhradecký

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

62 992 831,59 bez DPH (76 221 326,22 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 6. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DABONA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Dvořáková

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

Kontaktní telefon: +420 494 531 538

Kontaktní datová schránka: ch9xpp9

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap