Úvěr na realizaci zateplení 4 bytových domů v Bečově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úvěr na realizaci zateplení 4 bytových domů v Bečově zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úvěr na realizaci zateplení 4 bytových domů v Bečově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb formou poskytnutí úvěru na realizaci akce „Zateplení 4 bytových domů v Bečově“, která je podrobně specifikována příslušnou projektovou dokumentací. Skutečná výše investičních nákladů akce činí 21.080.913,- Kč včetně DPH.

Výše požadovaného úvěru činí 21.000.000,- Kč

Poznámka

Čerpání úvěru: Zadavatel předpokládá čerpání úvěru postupně podle realizace dílčích etap projektu, který je rozdělen na 4 samostatné části, tedy každý bytový dům je jedna samostatná část. Čerpání úvěru pak závisí od vlastní realizace zateplení konkrétního bytového domu.

• Předpoklad 1. Etapy „Zateplení blok 1“ - úvěr 4.000.000,-Kč

Realizace od 8/2018 do 11/2018 s tím, že úvěr bude čerpán dle fakturace stavby.

• Předpoklad 2. Etapy „Zateplení blok 8“ – úvěr 7.800.000,-Kč

Realizace od 3/2019 do 7/2019 s tím, s tím, že úvěr bude čerpán dle fakturace stavby.

• Předpoklad 3. Etapy „Zateplení blok 4 “ – úvěr 4.300.000,-Kč

Realizace od 7/2019 do 10/2019 s tím, s tím, že úvěr bude čerpán dle fakturace stavby.

• Předpoklad 4. Etapy „Zateplení blok 5 “ – úvěr 4.900.000,-Kč

Realizace od 7/2019 do 10/2019 s tím, s tím, že úvěr bude čerpán dle fakturace stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel předpokládá využití dotace na realizaci Projektu a to v celkové výši 40% z vynaložených nákladů staveb, požaduje zadavatel mít možnost splácet úvěr bez sankčních a jiných poplatků kdykoliv podle své možnosti formou mimořádných vkladů, s ohledem na předpoklad přijetí poskytnutých dotací tak, jak budou podány žádosti o proplacení dotace na základě již schválených žádostí o poskytnutí dotace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

009-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

66113000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bečov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 912 878,- bez DPH (1 912 878,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: 607949872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úvěr na realizaci zateplení 4 bytových domů v Bečově.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap