Služebna městské policie v budově č.p. 126 v obci Bečov"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Služebna městské policie v budově č.p. 126 v obci Bečov" zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Služebna městské policie v budově č.p. 126 v obci Bečov"

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stávající objekt. Veřejnou zakázkou je řešena změna užívání stávající společenské místnosti. Budova slouží jako obecní úřad a nově bude část budovy sloužit jako
služebna městské policie. Obsazenost osobami na směně – 2 strážníci, velitel MP.
Celkové provozní řešení – Služebna městské policie bude tvořena místnostmi:
- Čekárna
- Kancelář pracoviště směny
- Kancelář velitele MP
- Šatna
- Příruční sklad – trezor na zbraně a vybíjecí místo.
Příchod do služebny bude zajištěn stávajícím komunikačním prostorem vstupu do obecního úřadu.

Popis stavby:
Místnost bude pomocí sádrokartonových příček rozdělena na 5 místností tvořících dvě kanceláře, čekárnu, šatnu a skladovou místnost (místnost pro trezor). Odvod vzduchu z místností čekárny, šatny a skladu bude zajištěn nuceným odvětráním. Přívod vzduchu bude zajištěn dveřní větrací mřížkou. Z důvodu osvětlenosti bude upravena elektroinstalace. Dále bude přemístěna kuchyňská linka z prostoru budoucí čekárny do prostoru kanceláře.
Podrobněji je kompletní rozsah požadovaného plnění specifikován v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací a výkazu výměr, přičemž všechny tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu a jsou přiloženy v elektronické verzi na datovém nosiči CD.

Poznámka

Poptávkové řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

020-2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Bečov

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

26. 7. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Spolek Europrojekty

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová, spolek Europrojekty

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@europrojekty.cz; europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: 607949872

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Služebna městské policie v budově č.p. 126 v obci Bečov".

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap