Demolice panelového domu č.p. 100, 101, 103 – obec Bečov (blok 11)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Demolice panelového domu č.p. 100, 101, 103 – obec Bečov (blok 11) zadávané zadavatelem Obec Bečov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Bečov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Demolice panelového domu č.p. 100, 101, 103 – obec Bečov (blok 11)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce specifikované v příslušné Projektové dokumentaci (příloha č. 5 ZD), která mimo jiného obsahuje přesné vymezení formou soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Jedná se o stávající bytový dům, který je v současné době částečně vybydlený. Odstraněn bude po přestěhování stávajících obyvatel do jiných nájemních obecních bytů a vydání demoličního výměru. Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. Plánovaným cílem je dosažení revitalizace zdevastovaného území v rámci Podpory revitalizace území 117D08, Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 117D081.
Přesná specifikace požadovaného plnění je dána soupisem prací – výkazem výměr a projektovou dokumentací, obojí přístupné neomezeným dálkovým přístupem na Profilu zadavatele s názvem příloha č. 5 ZD Projektová dokumentace a výkaz výměr.

Poznámka

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
Evidenční číslo zakázky: Z2018-022585
Oznámení předběžných informací - nebylo provedeno
ID Formuláře: F2018-022585 předáno ke zveřejnění ve Věstníku Veřejných zakázek dne 06.07.2018.
Finanční podpora v rámci dotace MMR ČR Podpory revitalizace území 117D08, Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 117D081.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-022585

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

011-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 + 45110000-1 Demolice a zemní práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Bečov - k.ú. Bečov st.p.č. 269,270,271.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 879 763,- bez DPH (9 534 513,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: 607949872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Demolice panelového domu č.p. 100, 101, 103 – obec Bečov (blok 11).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Demolice panelového domu č.p. 100, 101, 103 – obec Bečov (blok 11) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MAPECO MOST, a.s. (25028685) Uchazeč 3 648 739,98 Kč vč. DPH
3 015 487,59 Kč bez DPH
Polanský Group a.s. (27633896) Uchazeč 3 362 044,51 Kč vč. DPH
2 778 549,18 Kč bez DPH
PB SCOM s.r.o. (25397087) Uchazeč 4 440 964,46 Kč vč. DPH
3 670 218,56 Kč bez DPH
AVE sběrné suroviny a.s. (00671151) Uchazeč 4 213 261,13 Kč vč. DPH
3 482 033,99 Kč bez DPH
Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. (27315347) Uchazeč 5 120 783,92 Kč vč. DPH
4 232 052,82 Kč bez DPH
Pragotrade spol. s r.o. (16189612) Uchazeč 3 391 032,34 Kč vč. DPH
2 802 506,06 Kč bez DPH
APB Plzeň, a.s. (27066410) Dodavatel 3 215 045,56 Kč vč. DPH
2 657 062,45 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap