PAKROVIŠTĚ U KULTURNÍHO DOMU

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce PAKROVIŠTĚ U KULTURNÍHO DOMU zadávané zadavatelem Obec Batňovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Batňovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

PAKROVIŠTĚ U KULTURNÍHO DOMU

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce při rekonstrukci parkoviště s rekonstrukcí komunikace,
výstavbě chodníků, dešťové kanalizace a VO. Vozovka s parkovištěm budou realizovány s krytem z obrusné vrstvy asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO 11+), tedy v bezprašné úpravě. Lemování betonovými silničními obrubníky do betonového lože s opěrkou. Předmětná část chodníkové plochy bude realizována z betonové zámkové dlažby (DL). Pochozí stezka v š.1,50 m s krytem z vibrovaného štěrku (VŠ výplňové kamenivo 0/8). Dojde k opevnění břehové partie potoka kamennou rovnaninou. V rámci rekonstrukce parkoviště je navržena dešťová kanalizace DN 200 – PP SN 8, s vyústěním do blízké vodoteče. Součástí bude odlučovač ropných látek (ORL). VO je navrženo sestavou svítidel VO1-6, včetně připojení VO ze zapojovacího bodu stávajícího svítidla VO u zastávky HD.

Externí odkaz na bližší informace

Francouzská, 453

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45223300-9 - Výstavba parkovišť

Místo plnění veřejné zakázky

pozemky p.p.č. 1050/1, 1181/1, 1050/7, 1181/3, 974/23, st. 180, st. 408, 1095/3, 978/3, 1095/2, 1095/5, 251/3, 251/5, 1181/4, 1199/2, 1199/1, 251/4, 1181/5, 1181/7, 251/1 v k. ú. 601152 Batňovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 778 993,30 bez DPH (3 362 581,89 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

7. 4. 2021, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Kudrnáč

Kontaktní e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Kontaktní telefon: +420 774 578 102

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce PAKROVIŠTĚ U KULTURNÍHO DOMU.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 28. 4. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap