Dostavba kanalizace Batňovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dostavba kanalizace Batňovice zadávané zadavatelem Obec Batňovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Batňovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dostavba kanalizace Batňovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce výstavby nové splaškové kanalizace v obci Batňovice včetně 45 ks veřejných částí kanalizačních přípojek. V současné době je vybudována část budoucí sítě soustavné kanalizace, na které jsou vysazeny odbočky pro napojení svěračů z dalších lokalit obce. Dostavba kanalizace v obci Batňovice zajistí zachycení odpadních vod z většiny zástavby obce)mimo lokalitu Kvíčala) a její odvedení ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod v Úpici. Dokončením páteřní stoky \\\"A\\\" budou podchyceny stávající kanalizační sběrače a bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace v dalších částech zástavby obce. Projektová dokumentace je rozdělena na dvě části, část Dostavba kanalizace Batňovice a část Dostavba kanalizace Batňovice - přípojky. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž geodetické zaměření dokončeného díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

356562

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Batňovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 911 116,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

7. 2. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS,a.s.,Lazaretní 13,Brno

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Mitaš

Kontaktní e-mail: pavel.mitas@rts.cz

Kontaktní telefon: 545 120 264

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dostavba kanalizace Batňovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění veřejné zakázky 14. 11. 2013 Zobrazit
KD - Kvalifikační dokumentace -svazek 0 14. 11. 2013 Zobrazit
KD - Formulář pro uvedení referenčních zakázek 14. 11. 2013 Zobrazit
KD - Formulář Krycí list žádosti o účast 14. 11. 2013 Zobrazit
Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona 14. 11. 2013 Zobrazit
ZD - Formulář - Krycí list nabídky 14. 11. 2013 Zobrazit
ZD - Formulář uvedení podílu subdodavatelů 14. 11. 2013 Zobrazit
ZD - Svazek 1 - Podmínky a požadavky 14. 11. 2013 Zobrazit
ZD - Svazek 2 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 14. 11. 2013 Zobrazit
ZD - Svazek 2 - Vzor návrhu smlouvy o dílo 14. 11. 2013 Zobrazit
ZD - Svazek 3 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 14. 11. 2013 Zobrazit
Rekapitulace nabídkové ceny 14. 11. 2013 Zobrazit
Soupis - Dostavba kanalizace Batňovice 14. 11. 2013 Zobrazit
Soupis - Dostavba kanalizace Batňovice - přípojky 14. 11. 2013 Zobrazit
Textová část PD _ A Průvodní zpráva - přípojky 14. 11. 2013 Zobrazit
Textová část PD_A Průvodní zprava 14. 11. 2013 Zobrazit
Textová část PD_B Souhrnná technická zpráva 14. 11. 2013 Zobrazit
Textová část PD_1 Technická zpráva - přípojky 14. 11. 2013 Zobrazit
Textová část PD_D1.1.1. Technická zpráva ZDS 14. 11. 2013 Zobrazit
Textová část PD_D1.2.1. Technická zpráva ZDS 14. 11. 2013 Zobrazit
Textová část PD_D2.1. Technická zpráva ZDS 14. 11. 2013 Zobrazit
Písemná výzva k podání nabídky -Dostavba kanalizace Batňovice 2. 1. 2014 Zobrazit
SO 01.3-Elektrorozvody v areálu 13. 1. 2014 Zobrazit
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 14. 1. 2014 Zobrazit
SO 01.4 - Přípojka NN pro areál 14. 1. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace II. 20. 1. 2014 Zobrazit
Soupis - Dostavba kanalizace Batňovice -oprava 20. 1. 2014 Zobrazit
Soupis -Dostavba kanalizace Batňovice - oprava 2 30. 1. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 30. 1. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 22. 4. 2014 Zobrazit
Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 22. 4. 2014 Zobrazit
Harmonogram postupu prací 22. 4. 2014 Zobrazit
Rekapitulace nabídkové ceny 22. 4. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva o průběhu zadávacího řízení 30. 4. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo "Dostavba kanalizace Batňovice" ze dne 18.4.2014 27. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Dostavba kanalizace Batňovice" ze dne 18.4.2014 27. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo "Dostavba kanalizace Batňovice" ze dne 18.4.2014 7. 1. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo " Dostavba kanalizace Batňovice" ze dne 18.4.2014 27. 7. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uazavřené dne 18.4.2014 - Dostavba kanalizace Batňovice 24. 9. 2015 Zobrazit
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů 22. 2. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap