BATŇOVICE – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce BATŇOVICE – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ zadávané zadavatelem Obec Batňovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Batňovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

BATŇOVICE – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících jednostranných chodníků v lokalitě sídliště Záduší v obci Batňovice v celkové délce 173 m. Jedná se o stavební úpravy chodníků, v šířce 1,01-1,78-2,17- 2,11– 2,32 m (dle situace), které jsou navrženy s krytem z betonové zámkové dlažby (DL) tl. 80 mm, do lože z kameniva (HDK 4-8) tl. 40 mm, se štěrkodrťovou vyrovnávkou (ŠDA) v tl. 100 mm, na upravenou a zhutněnou stávající podkladní vrstvu, dále o pojížděné chodníky a vjezdy, které jsou navrženy s krytovou vrstvou z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, do lože z kameniva (HDK 4-8) tl. 40 mm, s podkladem ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C ¾ v tl. 150 mm, se štěrkodrtí (ŠDA) v tl. 150 mm a o opravu vozovky s krytovou vrstvou asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO 11+) v tl. 50 mm, spojovací postřik asfaltem (PS-C), asfaltový beton pro podkladní vrstvy (ACP 16+) v tl. 80 mm se štěrkodrťovou vyrovnávkou (ŠDA) v tl. 150 mm na upravenou a zhutněnou stávající podkladní nestmelenou vrstvu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213316-1 - Stavební úpravy chodníků

Místo plnění veřejné zakázky

p. p. č. 700/1, 700/5, 700/21, 699/11, 700/16, 1235, 1236, 699/8, 700/20, 1234, 700/19, 699/19, 1233, 700/15, 1232, 700/13v k. ú. 601152 Batňovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

516 552,32 bez DPH (625 028,31 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

477 307,42 bez DPH (577 541,98 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 9. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 9. 2020

Lhůta pro podání nabídek

5. 10. 2020, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Kudrnáč

Kontaktní e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Kontaktní telefon: 774578102

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce BATŇOVICE – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Podepsaná smlouva o dílo 11. 12. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap