Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II zadávané zadavatelem Obec Baška. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Baška

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vnitřní rekonstrukce, zateplení, výměna oken a oprava střechy objektu bývalé školy v Hodoňovicích.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

04/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Hodoňovice č.p. 100, 739 01 Baška

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 200 000,- bez DPH (7 502 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 419 232,35 bez DPH (7 767 271,14 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 093 940,81 bez DPH (7 373 668,38 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Dáša Králičková

Kontaktní e-mail: dasa.kralickova@unitender.cz

Kontaktní telefon: 596245926

Kontaktní datová schránka: 94r9axv

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2.1 Čestné prohlášení účastníka ZŘ o splnění základní způsobilosti 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2.2 Seznam stavebních prací 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2.3 ČP o organizační struktuře technického týmu 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2.4 ČP o počtu zaměstnanců 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2.5 Souhrnné ČP o splnění kvalifikace 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 Prohlášení účastníka ZŘ o seznámení se zadávací dokumentací, nabídkové ceně ad. 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 Návrh smlouvy o dílo 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 Projektová dokumentace 10. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 7 Soupis prací (součást přílohy č. 6) 10. 3. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 27. 3. 2017 Zobrazit
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 27. 3. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a č. 3 5. 4. 2017 Zobrazit
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a č. 3 5. 4. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 19. 4. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 a č. 6 19. 4. 2017 Zobrazit
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 19. 4. 2017 Zobrazit
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 19. 4. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 21. 4. 2017 Zobrazit
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 21. 4. 2017 Zobrazit
Oznámení zadavatele o výběru dodavatele 17. 5. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 29. 6. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 30. 6. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 1. 11. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 3. 11. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 3. 11. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 14. 3. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BYSTROŇ Group a.s. (27800466) Dodavatel 7 207 825,22 Kč vč. DPH
5 956 880,35 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 BYSTROŇ Group a.s. (27800466) 7 373 668,38
6 093 940,81
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap