Krajinářské úpravy kostelní návsi v obci Andělská Hora

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Krajinářské úpravy kostelní návsi v obci Andělská Hora zadávané zadavatelem Obec Andělská Hora. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Andělská Hora

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Krajinářské úpravy kostelní návsi v obci Andělská Hora

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky jsou krajinářské úpravy, nové výsadby, doplnění a obnova mobiliáře včetně revitalizace části veřejného prostranství v obci Andělská Hora. Řešeným územím je kostelní náves, kde se nachází kostel sv. Archanděla Michaela. Tento prostor je z vnější části definován pozemní komunikací a zastavěným územím s rodinnými domy. Celková výměra řešeného území kostelní návsi činí 2703 m2. Druhá část řešeného území se nachází v jižní části obce. Jedná se o skupinu stromů s přilehlými loukami a polemi. V rámci územního plánu obce Andělská Hora je řešené území vedené jako plochy veřejného prostranství, veřejného prostranství – veřejná zeleň a jako plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45112700-2 Krajinné úpravy

Místo plnění veřejné zakázky

Andělská Hora

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 5. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 5. 2024

Lhůta pro podání nabídek

22. 5. 2024, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Nikola Smolková

Kontaktní e-mail: nikola.smolkova@olivius.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Krajinářské úpravy kostelní návsi v obci Andělská Hora.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 7. 5. 2024 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap