ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach zadávané zadavatelem Obec Adršpach. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Adršpach

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakézky jsou kontrola PD a VV, provedení VŘ na poskytovatele úvěru, příprava a kompletace podkladů k RoPD SoPD, služby spojené s komplexním zajištěnímj technického dozoru (dále také "TDI") v průběhu realizace stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také "koordinátor BOZP"), výkon investičního dozoru investora (dále také "ID"), poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu OPŽP, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci a závěrečné vyhodnocení akce s názvem "ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach"

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71247000-1, 71300000-1, 71315400-3, 71317200-5, 71800000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Adršpach

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 660 000,- bez DPH (4 428 600,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

15. 7. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum rozvoje Česká Skalice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Kudrnáč

Kontaktní e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Kontaktní telefon: 491 451 136, 774 578 102

Kontaktní datová schránka: x4ja845

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap