Dodávka prvků pro pohybový areál

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka prvků pro pohybový areál zadávané zadavatelem Občanské sdružení Čisté Klimkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Občanské sdružení Čisté Klimkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka prvků pro pohybový areál

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 13 kusů dřevěných prvků pro pohybový areál Lesního parku. Podrobné podmínky předmětu plnění veřejné zakázky jsou přílohou č. 5 této zadávací dokumentace (Technická dokumentace). S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo, jejíž závazný návrh je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45422100-2 Dřevěné konstrukce

Místo plnění veřejné zakázky

Klimkovice – Sanatoria, skladovací prostory technického oddělení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH (726 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

17. 12. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jitka Hejlová

Kontaktní e-mail: hejlova@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 722 104 214

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka prvků pro pohybový areál.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka prvků pro pohybový areál zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HAUT-RAVESA, s.r.o. (27834476) Dodavatel 629 200,- Kč vč. DPH
520 000,- Kč bez DPH
TR ANTOŠ s.r.o. (48152587) Uchazeč 725 604,33 Kč vč. DPH
599 673,- Kč bez DPH
Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o. (61977888) Uchazeč 677 600,- Kč vč. DPH
560 000,- Kč bez DPH
Costruzione s.r.o. (29448590) Uchazeč 641 300,- Kč vč. DPH
530 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Dodávka prvků pro pohybový areál zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 HAUT-RAVESA, s.r.o. (27834476) 629 200,-
520 000,-
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap