Ekologické vytápění II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Ekologické vytápění II zadávané zadavatelem O&K, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

O&K, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Ekologické vytápění II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vybudování ekologického vytápění ve výrobní hale dřevozpracující firmy. Zdrojem tepla pro vytápění objektu budou dva kotle na tuhá paliva každý o výkonu 30 kW. Kotle budou umístěny v nové technické místnosti nově postavené vedle stávající haly (viz foto v samostatné příloze). V technické místnosti bude kromě kotlů i akumulační nádrž o objemu 500 l, expanzní nádoba a ostatní zařízení strojovny.
Kotel na tuhá paliva bude zapojen s trojcestným ventilem a pohonem zaručujícím min. vstupní teplotu do kotle na 65° C. Dále je kotel vybaven vychlazovací smyčkou pro případ přetopení kotle. Kotel je vybaven vlastní autonomní regulací.

Z technické místnosti bude potrubí vedeno k jednotlivým cirkulačním topným jednotkám umístěným na nosných sloupech haly. Spolu se saharami budou v hale umístěny i termostaty. Sahary budou v EX provedení.
Jelikož se jedná o EX prostředí budou ovládací skříňky umístěny ve strojovně. Na jednu ovládací skřínku budou napojeny dvě sahary. Ovládací skřínky budou umístěny v technické místnosti, prostorový termostat bude umístěn v blízkosti sahar. Termostat bude v nevýbušném provedení.
Výkon každé sahary bude 12 kW.
Spínání čerpadla otopného systému bude ručně na tlačítko nebo jističem.
Soustava bude zabezpečena pojistnými ventily a expanzní nádobou. Objem expanzní nádoby bude 80 litrů.
Rozvody topné vody jsou z oceli spojované svařováním.
V nejvyšších místech soustavy budou osazeny automatické odvzdušňovací ventily. Vypuštění topného systému bude možné přes vypouštěcí ventily v nejnižších místech soustavy. Dilatace potrubí bude kompenzována přirozenými lomy trasy a pevnými body. Potrubí bude zavěšeno pomocí typových objímek.
Každá namontovaná armatura musí být osazena na potrubí pomocí šroubení, tak aby bylo možno v případě potřeby provést její výměnu. Jsou použity závitové armatury v provedení min. PN 6.
Předmětem dodávky je také rozvaděč a napájení teplovzdušných jednotek.

Poznámka

Z důvodu změny projektové dokumentace, která se týká změny komínového tělesa a úpravy projektu elektro (z 230 na 400 V), se dle pravidel pro výběr dodavatele prodlužuje lhůta pro předkládání nabídek o celou původní délku lhůty. Původní termín pro předložení nabídek 10.8.2020 se tak posouvá na 27.8.2020.
Upravená projektová dokumentace a slepé výkazy výměr jsou přiloženy v ZD.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Radonice u Kadaně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

788 911,- bez DPH (954 582,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

27. 8. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Kpt. NEMO s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Drábek

Kontaktní e-mail: drabek.consulting@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 602 181 465

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Ekologické vytápění II.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap