Dodávka technologií pro společnost NOVÁK - papír, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologií pro společnost NOVÁK - papír, s.r.o. zadávané zadavatelem NOVÁK - papír, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NOVÁK - papír, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologií pro společnost NOVÁK - papír, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologií pro výrobu společnosti NOVÁK – papír, s.r.o. Předmět zakázky je rozdělen na dílčí plnění.
Dílčí plnění č. 1: Flexotiskový stroj
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení moderního šestibarevného flexotiskového stroje a s možností pro dodatečné rozšíření o jednotkou pro in-line laminaci s folií, který bude mít vyšší technické a užitné parametry nežli dosavadní tiskařské vybavení.
Dílčí plnění č. 2: Obráběcí stroje
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových technologií pro výrobu a provoz společnosti NOVÁK – papír, s.r.o. Jedná se o nákup nových obráběcích strojů - univerzálního soustruhu, frézovacího a vrtacího soustruhu, brusky na kotoučové nože a rovinné brusky na ploché nože.

Poznámka

Zakázka je rozdělena na dílčí plnění.
Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

02

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

22500000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Stradonice 139, 440 01 Peruc

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

35 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Pure Ventures, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tereza Hoffmannová

Kontaktní e-mail: hoffmannova@pureventures.cz

Kontaktní telefon: +420 778 003 662

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologií pro společnost NOVÁK - papír, s.r.o..

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap