Výstavba vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů v areálu společnosti Nevšímal, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů v areálu společnosti Nevšímal, a.s. zadávané zadavatelem Nevšímal, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nevšímal, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů v areálu společnosti Nevšímal, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je výstavba vývojového a zkušebního centra pro testování lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů (oken, dveří, světlíků, příček) v areálu zadavatele. Technické zázemí vývojového a zkušebního centra (VZC) je plánováno v souladu s požadavky autorizované osoby pro akreditaci VZC umožňující provádět vývoj, testovat a následně i certifikovat nejen podle současné legislativy a příslušných norem platných v EU, ale také dle U.S. a British Standards, což jsou legislativní soubory pravidel běžně požadovaných investory a architekty na globálním trhu.
V podrobnostech se jedná o komplexní přestavbu stávající výrobní a skladovací budovy v areálu společnosti Nevšímal v Nymburce na budovu vývojového a zkušebního centra odpovídající právě daným požadavkům norem autorizovaných a akreditovaných osob. V rámci stavebních prací dojde k částečné přestavbě stávající budovy, která je v současném brownfield stavu nevhodná svými technickými parametry a vlastnostmi, a k částečné demolici a nové výstavbě. Dle patřičných norem a standardů vývojového a zkušebního centra je nutná změna výšky části budovy, výměna nevhodných podlahových ploch kvůli nosnostem, materiálům na zamezení přenosu vibrací vzhledem k požadavkům akustických komor, nevhodnost střechy (výška, rozměry, sklon, teplotechnika).
Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za tolerance a kooperaci s dodavatelem technologií, který vzejde z výběrového řízení v lednu roku 2018.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 914 747,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

22. 12. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavlína Nevšímalová

Kontaktní e-mail: nevsimalova.pavlina@nevsimal.cz

Kontaktní telefon: +420 723 303 370

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů v areálu společnosti Nevšímal, a.s..

(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap