Výstavba vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů v areálu společnosti Nevšímal, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů v areálu společnosti Nevšímal, a.s. zadávané zadavatelem Nevšímal, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nevšímal, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů v areálu společnosti Nevšímal, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je výstavba vývojového a zkušebního centra pro testování lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů (oken, dveří, světlíků, příček) v areálu zadavatele. Technické zázemí vývojového a zkušebního centra (VZC) je plánováno v souladu s požadavky autorizované osoby pro akreditaci VZC umožňující provádět vývoj, testovat a následně i certifikovat nejen podle současné legislativy a příslušných norem platných v EU, ale také dle U.S. a British Standards, což jsou legislativní soubory pravidel běžně požadovaných investory a architekty na globálním trhu.
V podrobnostech se jedná o komplexní přestavbu stávající výrobní a skladovací budovy v areálu společnosti Nevšímal v Nymburce na budovu vývojového a zkušebního centra odpovídající právě daným požadavkům norem autorizovaných a akreditovaných osob. V rámci stavebních prací dojde k částečné přestavbě stávající budovy, která je v současném brownfield stavu nevhodná svými technickými parametry a vlastnostmi, a k částečné demolici a nové výstavbě. Dle patřičných norem a standardů vývojového a zkušebního centra je nutná změna výšky části budovy, výměna nevhodných podlahových ploch kvůli nosnostem, materiálům na zamezení přenosu vibrací vzhledem k požadavkům akustických komor, nevhodnost střechy (výška, rozměry, sklon, teplotechnika).
Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za tolerance a kooperaci s dodavatelem technologií, který vzejde z výběrového řízení v lednu roku 2018.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 914 747,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

22. 12. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavlína Nevšímalová

Kontaktní e-mail: nevsimalova.pavlina@nevsimal.cz

Kontaktní telefon: +420 723 303 370

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů v areálu společnosti Nevšímal, a.s..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap