Návrh vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů včetně dodávky technologických zařízení na klíč

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Návrh vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů včetně dodávky technologických zařízení na klíč zadávané zadavatelem Nevšímal, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nevšímal, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Návrh vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů včetně dodávky technologických zařízení na klíč

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je komplexní návrh dvou pracovišť pro vývoj, testování a akreditované zkoušení lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů včetně návrhu a dodávky kompatibilního zkušebního zařízení a vybavení včetně příslušenství dle platných mezinárodních norem. Jedná se o návrh, umístění a komplexní vybavení pracoviště akreditovaných zkušebních akustických komor umožňujících měření veličin jako je přímá a boční vzduchová neprůzvučnost a kompletně vybavených pracovišť dynamických a statických zkoušek voděodolnosti, zatížení větrem, neprůvzdušnosti a nárazů břemeny. Součástí předmětu plnění je balné, doprava, instalace, uvedení do provozu, kalibrace dle EN ISO 17025, akceptace zkušeben notifikační a akreditační osobou včetně potřebných auditů a komplexní zaškolení personálu zadavatele v dostatečném rozsahu umožňující následnou samostatnou činnost (odhad zadavatele je 100 hodin). Dodávané předměty musí být nové, nepoužité a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Výběrové řízení je rozděleno na 2 samostatné části zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30 512 080,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

22. 1. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Krutský

Kontaktní e-mail: krutsky@nevsimal.cz

Kontaktní telefon: +420 602 603 993

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Návrh vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů včetně dodávky technologických zařízení na klíč.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap