Návrh vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů včetně dodávky technologických zařízení na klíč

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Návrh vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů včetně dodávky technologických zařízení na klíč zadávané zadavatelem Nevšímal, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nevšímal, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Návrh vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů včetně dodávky technologických zařízení na klíč

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je komplexní návrh dvou pracovišť pro vývoj, testování a akreditované zkoušení lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů včetně návrhu a dodávky kompatibilního zkušebního zařízení a vybavení včetně příslušenství dle platných mezinárodních norem. Jedná se o návrh, umístění a komplexní vybavení pracoviště akreditovaných zkušebních akustických komor umožňujících měření veličin jako je přímá a boční vzduchová neprůzvučnost a kompletně vybavených pracovišť dynamických a statických zkoušek voděodolnosti, zatížení větrem, neprůvzdušnosti a nárazů břemeny. Součástí předmětu plnění je balné, doprava, instalace, uvedení do provozu, kalibrace dle EN ISO 17025, akceptace zkušeben notifikační a akreditační osobou včetně potřebných auditů a komplexní zaškolení personálu zadavatele v dostatečném rozsahu umožňující následnou samostatnou činnost (odhad zadavatele je 100 hodin). Dodávané předměty musí být nové, nepoužité a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Výběrové řízení je rozděleno na 2 samostatné části zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30 512 080,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

22. 1. 2018, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Krutský

Kontaktní e-mail: krutsky@nevsimal.cz

Kontaktní telefon: +420 602 603 993

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Návrh vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů včetně dodávky technologických zařízení na klíč.

(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap