Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce kanalizace – Karviná II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce kanalizace – Karviná II zadávané zadavatelem Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce kanalizace – Karviná II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:
1) Vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce kanalizace - Karviná“ (dále též jako „PD“ nebo „projektové dokumentace“) na základě:
- pasportu kanalizace, zpracovaného Ing. Václavem Janákem, se sídlem Tovární 44, Olomouc, IČ: 45237425 v 03/2015,
- pasportu kanalizace zpracovaného společností BHM spol. s r.o., se sídlem Ondřejova 592/11 A, 779 00 Olomouc, IČ: 42869668, v 04/2015,
- posudek technického stavu kanalizace, zpracovaný společností BHM spol. s r.o., se sídlem Ondřejova 592/11 A, 779 00, Olomouc, IČ: 42869668, v 04/2015.
2) Kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně všech souvisejících prací dále specifikovaných, tj. zajištění stavebního povolení stavby, včetně inženýrské činnosti, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, součinnosti při zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných stavebních prací a dodávek, výkon autorského dozoru během realizace stavební akce „Rekonstrukce kanalizace - Karviná“.
Záměrem plánované stavby je rekonstrukce stávající splaškové a dešťové kanalizace v areálu Nemocnice Karviná – Ráj.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 893 000 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 075 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 9. 2022

Lhůta pro podání nabídek

10. 10. 2022, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce kanalizace – Karviná II.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap