Medicinální plyny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Medicinální plyny zadávané zadavatelem Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Medicinální plyny

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka medicinálních a technických plynů v tlakových láhvích, dodávka kapalného kyslíku a dále nájem tlakových láhví a nájem dvou zásobníků na uskladnění kapalného kyslíku pro pracoviště zadavatele v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni, to vše v typech a objemech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Předmět zakázky je rozdělen do dvou částí, a to:
Část I. – Dodávka medicinálních a technických plynů v tlakových láhvích, včetně nájmu těchto láhví
Část II. – Dodávka kapalného kyslíku, včetně nájmu dvou kusů zásobníků na kapalný kyslík

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

640555

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

24111500-0; 24110000-8; 44610000-9

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 900 000,- bez DPH (3 500 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 027 098,- bez DPH (3 662 789,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

30. 6. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lukáš Chalás

Kontaktní e-mail: chalas@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 733 119 022

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Medicinální plyny.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Medicinální plyny zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Linde Gas a.s. (00011754) Dodavatel 3 662 789,- Kč vč. DPH
3 027 098,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap