Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu - jehel a stříkaček

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu - jehel a stříkaček zadávané zadavatelem Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu - jehel a stříkaček

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nových jehel, spinálních jehel a injekčních stříkaček, určených pro jednorázové použití, to vše pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za 24 měsíců, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality, a to podle zadávací dokumentace a ustanovení obchodních podmínek – rámcové kupní smlouvy.

Zakázka je rozdělena na 3 části, a to:
Část I. – jehly
Část II. – jehly spinální
Část III. – injekční stříkačky

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33140000-3; 33141320-9; 33141310-6

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 680 000,- bez DPH (3 242 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

5. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Lukáš Chalás

Kontaktní e-mail: chalas@advokatkakubicova.eu

Kontaktní telefon: +420 733 119 022

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu - jehel a stříkaček.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap