CNC DLOUHOTOČNÝ SOUSTRUH

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CNC DLOUHOTOČNÝ SOUSTRUH zadávané zadavatelem NEDFORM s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NEDFORM s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CNC DLOUHOTOČNÝ SOUSTRUH

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nového CNC dlouhotočného soustruhu vč. příslušenství specifikovaného v příloze č. 2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění (zakázka není rozdělena na části), kompletní plnění předmětu zakázky bude zajištěno jediným dodavatelem (poddodávky jsou přípustné, ale plnění zakázky jako celku garantuje vybraný dodavatel).
Jedná se o výběrové řízení, které není realizováno v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu plnění zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj skrze Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

-

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Hranická 20/20, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 500 000,- bez DPH (6 655 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 10. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 10. 2020

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2020, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Kontaktní e-mail: vyberdodavatele@post.cz

Kontaktní telefon: 604333759

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CNC DLOUHOTOČNÝ SOUSTRUH.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap