NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW zadávané zadavatelem Národní archiv. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Národní archiv

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, ICT technologií a práv (licencí) Zadavateli, zajišťujících úplné a řádné užívání informačního systému národního digitálního archivu (dále též jen „IS NDA“). Předmět veřejné zakázky se skládá z:
(i) dodávky SW a neomezené licence k užití SW,
(ii) dodávky HW (serverů, síťové architektury LAN a SAN, koncových stanic pro správu IS NDA, vybavení pracovníků NDA),
(iii) zpracování implementační studie a implementace dodávky u zadavatele, včetně zajištění testovacího poloprovozu,
(iv) zajištění ověřovacího provozu (včetně iniciačního loadu dat),
(v) technické podpory a údržby IS NDA po dobu projektu

Poznámka

Uvedená předpokládaná hodnota zakázky je hodnotou bez opce. Hodnota opce činí 42 982 600,- Kč bez DPH. Celková hodnota zakázky včetně opce činí 257 895 600,- Kč.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

237303

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

NA 5187-05/2012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72252000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

214 913 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

19. 6. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Národní archiv

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Bernas

Kontaktní e-mail: jiri.bernas@nacr.cz

Kontaktní telefon: 974 847 272

Kontaktní datová schránka: fe3aixh

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace, neplatná 19. 2. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace, příloha 1 19. 2. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace, příloha 2 19. 2. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumetace, příloha 3 19. 2. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace, příloha 4 19. 2. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace, příloha 5 19. 2. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace, příloha 6 19. 2. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace, příloha 6 19. 2. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace, příloha 7 19. 2. 2013 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 22. 2. 2013 Zobrazit
Žádost dodatečné informace č. 1 4. 3. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 1 4. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 2 4. 3. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 2 4. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 3 7. 3. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 3 7. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 4 7. 3. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotazy č. 4 7. 3. 2013 Zobrazit
Editovatelné přílohy 7. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 5 11. 3. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 5 11. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 6 12. 3. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 6 12. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 7 15. 3. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotazy č. 7 15. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 8 18. 3. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 8 18. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 9 20. 3. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 9 20. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 10 22. 3. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 10 22. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 11 26. 3. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 11 26. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 12 26. 3. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 12 26. 3. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 13 2. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotazy č. 13 2. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 14 2. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotazy č. 14 2. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 15 3. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotazy č. 15 3. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 16 3. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 16 3. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 17 4. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 17 4. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 18 4. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 18 4. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 19 4. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 19 4. 4. 2013 Zobrazit
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek 9. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 20 11. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 20 11. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 21 11. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 21, Informace o prodloužení lhůty 11. 4. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace, platná od 12.4.2013 12. 4. 2013 Zobrazit
Přílohy k Zadávací dokumentaci ze dne 12.4.2013 12. 4. 2013 Zobrazit
Informace o změně zadávacích podmínek 12. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 22 22. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 22 22. 4. 2013 Zobrazit
Editovatelné verze příloh 2, 4, a 7 29. 4. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 23 30. 4. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 23 30. 4. 2013 Zobrazit
Doplnění informace k odpovědi na dotaz č. 23 6. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 24 6. 5. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 24 6. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 25 7. 5. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 25 7. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 26 7. 5. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 26 7. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 27 13. 5. 2013 Zobrazit
Odpověď na žádost č. 27 13. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 28 16. 5. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 28 16. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 29 21. 5. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 29 21. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 30 21. 5. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 30 21. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 31 24. 5. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 31 24. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 32 24. 5. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 32 24. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 33 30. 5. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 33 30. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 34 30. 5. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 34 30. 5. 2013 Zobrazit
Upravená příloha č. 4, Návrh smlouvy 30. 5. 2013 Zobrazit
Imformace o námitce a prodloužení lhůty pro podání nabídek 2. 6. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 35 3. 6. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotaz č. 35 3. 6. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 36 4. 6. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotaz č. 36 4. 6. 2013 Zobrazit
Námitky k zadávacím podmínkám 5. 6. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o námitkách 5. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace č. 37 5. 6. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 38 11. 6. 2013 Zobrazit
Odpověď na dotaz č. 38 11. 6. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 39 13. 6. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 39 13. 6. 2013 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 40 13. 6. 2013 Zobrazit
Odpovědi na dotazy č. 40 13. 6. 2013 Zobrazit
Námitky proti zadávacím podmínkám 4. 7. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o námitkách 4. 7. 2013 Zobrazit
Testovací soubory pro posuzení systému dle přílohy č.3 ZD 17. 7. 2013 Zobrazit
Námitky společnosti ICZ, a.s. 2. 10. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o námitkách ICZ 2. 10. 2013 Zobrazit
Námitky společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 2. 10. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o námitkách Teleconica 2. 10. 2013 Zobrazit
Námitky společnosti Tempest, a.s. 2. 10. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o námitkách Tempest 2. 10. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 13. 11. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap