VYBAVENÍ NANO LABORATOŘE VI., ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VYBAVENÍ NANO LABORATOŘE VI., ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ zadávané zadavatelem NANO CENTRUM AG s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NANO CENTRUM AG s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VYBAVENÍ NANO LABORATOŘE VI., ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je pořízení 1 ks multimetru (měřáku rezistivity), 1 ks mikro kompounderu, 1 ks šroubového kompresoru a 1 ks Twin screw laboratorního extruderu, vše včetně příslušenství (dále jen „technologie“). Předmětné technologie jsou podrobně specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava, napojení, instalace, montáž a zaškolení obsluhy, provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 5).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Rakovník

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 290 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 289 900,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 1. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 1. 2022

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2022, 12:45:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eliška Velemanová

Kontaktní e-mail: velemanova@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: 727894849

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VYBAVENÍ NANO LABORATOŘE VI., ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VYBAVENÍ NANO LABORATOŘE VI., ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pragolab s.r.o. (48029289) Dodavatel 7 610 779,- Kč vč. DPH
6 289 900,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap