MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. – Výměna výtahů v bytových domech – blok 522, 523 a 566

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. – Výměna výtahů v bytových domech – blok 522, 523 a 566 zadávané zadavatelem MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. – Výměna výtahů v bytových domech – blok 522, 523 a 566

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a stavební práce v souladu s § 15 odst. 1) ZZVZ. Hlavním předmětem veřejné zakázky jsou dodávky. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a stavební práce, zadávanou v souladu s § 56 a § 57 ZZVZ v otevřeném nadlimitním řízení.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka šesti osobních výtahů (levé a pravé) v bytových domech blok 522, blok 523 a 566, Most, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
Jedná se jak o dodávku výtahů s požadovanými technickými parametry do místa určení, jeho montáž, instalaci, související stavební úpravy, uvedení do provozu, instruktáž obsluhy a poskytování bezplatného záručního servisu po celou dobu záruční lhůty.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, Rekapitulace nabídkové ceny, Závazný vzor smlouvy o dílo a Servisní smlouva.

Externí odkaz na bližší informace

https://josephine.proebiz.com/cs/

Poznámka

Nabídky jsou podávány prostřednictvím elektronického nástroje: https://josephine.proebiz.com/cs/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2023-018496

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42416100-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění se rozumí: Bytový dům Blok 522, č.p. 2071, ul. Růžová, MOST Bytový dům Blok 523, č.p. 2070, ul. Růžová, MOST Bytový dům Blok 566, č.p. 2072, ul. U Parku, MOST

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2023

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DPU REVIT s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Stejskal

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@dpurevit.cz

Kontaktní telefon: +420 774 111 818

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. – Výměna výtahů v bytových domech – blok 522, 523 a 566.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap