Právní služby pro státní podnik v likvidaci

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Právní služby pro státní podnik v likvidaci zadávané zadavatelem MILNEA státní podnik v likvidaci. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MILNEA státní podnik v likvidaci

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Právní služby pro státní podnik v likvidaci

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování právních služeb spočívající zejména v právním poradenství dle pokynů zadavatele, a dále zastupování zadavatele v soudních a správních sporech před soudy a orgány státní správy ČR dle pokynů zadavatele (dále jen „Právní služby“).

Poznámka

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je v souladu s ust. § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79100000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je zejména sídlo zadavatele (tj. Praha), sídlo uchazeče, místně a věcně příslušné soudy a další místa určená pokynem zadavatele. V případě potřeby a na základě předchozího oznámení zadavatele budou právní služby uchazečem poskytovány

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 000 000,- bez DPH (2 420 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

12. 11. 2018, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MILNEA státní podnik v likvidaci

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Jan Rudolf, likvidátor

Kontaktní e-mail: info@milnea.cz

Kontaktní telefon: +420 224 235 860

Kontaktní datová schránka: qmvg4e5

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Právní služby pro státní podnik v likvidaci.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o výběrovém řízení 5. 11. 2018 Zobrazit
Návrh smlouvy o poskytování právních služeb 5. 11. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap