Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko zadávané zadavatelem Mikroregion Ivančicko. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Mikroregion Ivančicko

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je dodávka kompostérů pro kompostování a štěpkovače. Realizace dodávek bude spolufinancována prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Zakázka je dle ust. § 35 a §101 zákona rozdělena na 2 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky najednou.

Každá z částí veřejné zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně.

Podmínky zadávací dokumentace platí pro všechny části veřejné zakázky, pokud není výslovně stanoveno jinak.
I. část – Kompostéry

Předmětem I. části veřejné zakázky je nákup malých kompostérů o objemu 800l v počtu 180 ks a velkých kompostérů o objemu 1050l v počtu 420 ks.

Malý kompostér – 180 Ks
Velký kompostér – 420 Ks

CPV 39234000-1 - Kompostovače

Další podrobnosti jsou stanoveny v technické specifikaci, která je přílohou č. 1a zadávací dokumentace.

II. část – Štěpkovač

Předmětem II. části veřejné zakázky je nákup štěpkovače.
CPV 16600000-1 Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví

Další podrobnosti jsou stanoveny v technické specifikaci, která je přílohou č. 1b zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39234000-1; 16600000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění pro kompostéry jsou: jednotlivé obce zapojené do projektu z Mikroregionu Ivančicko a okolí a pro štěpkovač město Dolní kounice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 112 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

21. 7. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PIONS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Michal Skoumal

Kontaktní e-mail: skoumal@pions.cz

Kontaktní telefon: +420 775 967 530

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap