REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ zadávané zadavatelem Městys Svitávka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Svitávka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce místních komunikací. V rámci veřejné zakázky bude řešena první etapa revitalizace parku kolem objektů Löw - Beerových vil a jeho okolí. Stavební úpravy předpokládají opravu stávajících příjezdových komunikací a propojovacích chodníků s opravou veřejného osvětlení. Stávající nevyhovující cesty a chodníky, vesměs asfaltové, budou obnoveny novým povrchem z kamenných dlažebních kostek, včetně obrubníků. Rozšířené zpevněné plochy budou sloužit mimo jiné i pro parkování osobních aut a autobusů návštěvníků kulturních památek, případně pro projetí aut pouťových atrakcí. Nové trasy chodníků a odpočinkových ploch budou doplněny prodlouženou trasou veřejného osvětlení a celkovou jejich revitalizací a modernizací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213310-9-Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě, 45213316-1-Stavební úpravy chodníků, 45233-Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace, 50232-Údržba zařízení veřejného osvětlení a dopravních semaforů

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Svitávka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 900 000,- bez DPH (7 139 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 8. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 8. 2021

Lhůta pro podání nabídek

30. 8. 2021, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PV FIN, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Nahodil

Kontaktní e-mail: petr.nahodil@pvfin.cz

Kontaktní telefon: 734824981

Kontaktní datová schránka: ct8vsiy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap