Sýpka Plaňany – revitalizace sýpky (obecní síň), dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sýpka Plaňany – revitalizace sýpky (obecní síň), dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sýpka Plaňany – revitalizace sýpky (obecní síň), dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení

Předmět veřejné zakázky

PD bude vycházet z architektonické studie/rozvahy obnovy sýpky, která je přílohou výzvy a z projektového záměru na Obecní síň jako multikulturní zařízení obce.
Dokumentace pro uzemní souhlas a stavební povolení včetně výkazu výměr a propočtu nákladů v návrhu projektanta (kompletní dokumentace se všemi profesemi – stavba, statika, ZTI, vytápění, VZT, EI, PBŘ, EPS, EZS, SOZ, přípojky inženýrských sítí - vody plynu kanalizace)
Odevzdání: 5 paré v tištěné podobě a elektronická verze dokumentace (pdf)

Inženýrská činnost – v rozsahu:
I. Zajištění vydání závazného stanoviska NPÚ
II. Zajištění vydání stanovisek DOSS
III. Zajištění vydání územního rozhodnutí
IV. Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

Autorský dozor – v rozsahu:
45 kontrolních dnů stavby

Konzultační činnost při zpravování žádosti o dotaci z příslušných fondů

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000007

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

12.3 - XXXV/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Plaňany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 630 000 bez DPH (1 972 300 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 475 500 bez DPH (1 785 355 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 403 500 bez DPH (1 698 235 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 8. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starosta

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin S. Charvát

Kontaktní e-mail: mestysplanany@seznam.cz

Kontaktní telefon: 321792101

Kontaktní datová schránka: e5cbtvj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sýpka Plaňany – revitalizace sýpky (obecní síň), dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 24. 9. 2018 Zobrazit
Zpráva z VŘ 24. 9. 2018 Zobrazit
Dodatek č.1 14. 11. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sýpka Plaňany – revitalizace sýpky (obecní síň), dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Strnadová - Girsa spol. s r.o., (04478916) Dodavatel 1 785 355,- Kč vč. DPH
1 475 500,- Kč bez DPH
lng. arch. Petr Kouřimský (15083951) Uchazeč 1 875 500,- Kč vč. DPH
1 550 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap