Stavební úpravy místní komunikace v ul. Husova, Plaňany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy místní komunikace v ul. Husova, Plaňany zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Husova, Plaňany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou o stavební úpravy místní komunikace v ul. Husova v zástavbě mezi rodinnými domy městysu Plaňany. Místní komunikace je už v nevyhovujícím stavu.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby vypracovanou projektantem Alešem Jamborem, AJ-projekt, Havelcova 70, 280 02 Kolín III, Autorizovaný projektant: Ing. Stanislav Ostruška, Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT: 110 23 64, Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a výkazem výměr. Stavba je v souladu s územním plánem městyse Plaňany.
Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění případné povinné publicity.
Předmět veřejné zakázky je vázán podmínkami stavebního povolení č.j.: OD 44 488/15-vol, které je přílohou č. 9 této zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC: 45233100-0 – stavební práce pro komunikace
45233142-6 – práce na opravě silnic
45223300-9 – výstavba parkovišť
45233150-5 – výstavba zpomalovačů rychlosti

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

11.2 - XI/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Husova ulice, Plaňany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 900 000,- bez DPH (3 509 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 629 775,13 bez DPH (3 182 027,91 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 626 690,92 bez DPH (3 178 296,01 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

7. 7. 2015, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městys Plaňany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin S. Charvát, starosta městyse

Kontaktní e-mail: mestysplanany@seznam.cz

Kontaktní telefon: 321792101

Kontaktní datová schránka: e5cbtvj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy místní komunikace v ul. Husova, Plaňany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 30. 7. 2015 Zobrazit
Dodatek č.1 k SoD 15. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek č.2 k SoD 30. 10. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap