Plaňany - Škody po povodni v 6/2013

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Plaňany - Škody po povodni v 6/2013 zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Plaňany - Škody po povodni v 6/2013

Předmět veřejné zakázky

Stručný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s nápravou škod způsobených povodní v červnu 2013 v městysu Plaňany za využití nabídky dotačního programu MMR s označením 117D914 – Obnova obecního nebo krajského majetku poškozeného živelní událostí. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2014 ve stupni DTW (tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele) s celkovým názvem
OPRAVA FÜGNEROVY ULICE POŠKOZENÉ PO POVODNI V 6/2013
a jejími jednotlivými stavebními objekty SO01 - OPRAVA POŠKOZENÉHO ZPEVNĚNÍ HRÁZE RYBNÍKA a SO02 - OPRAVA POŠKOZENÉHO PROPUSTKU POD FÜGNEROVOU ULICÍ zpracované projektantem Alešem Jamborem, AJ-projekt, Havelcova 70, 280 02 Kolín III a Ing. Ondřejem Štěpánem, Husova 625, 286 01 Čáslav, autorizovaný projektant: Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT: 0002373 a SO03 - OPRAVA POŠKOZENÉ FÜGNEROVY ULICE – KOMUNIKACE zpracované projektantem Alešem Jamborem, AJ-projekt, Havelcova 70, 280 02 Kolín III, autorizovaný projektant Ing. Stanislav Ostruška, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT: 1102364.
Zadavatel připouští „dílčí plnění“, tedy rozdělení veřejné zakázky na tři samostatné části. Zakázka však může být rozdělena pouze na tři výše uvedené stavební části (jednotlivé stavební soubory):
117D914 – 3735 – SO 01 - „Oprava zpevnění hráze rybníka poškozeného povodní v 6/2013“
117D914 – 3734 – SO 02 - „Oprava propustku pod Fügnerovou ulicí poškozeného povodní v 6/2013“
117D914 – 1354 – SO 03 - „Oprava Fügnerovy ulice poškozené povodní v 6/2013“
Uchazeči mohou podat samostatnou nabídku na jakoukoliv výše specifikovanou část předmětu plnění veřejné zakázky nebo na všechny tři části zakázky. Vzhledem k této skutečnosti proběhne hodnocení nabídek samostatně pro každou část zakázky. Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu pro každou část zakázky samostatně, případně pouze pro jednu z nich dle tabulky uvedené v článku 16 této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění případné povinné publicity.

Externí odkaz na bližší informace

www.planany.eu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

508804

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

31 - VII/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45247212-9; 45221220-0; 45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Plaňany, ulice Fugnerova parc.č. 689/1 a 688/2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 415 000,- bez DPH (23 492 150,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

12 927 314,36 bez DPH (15 642 050,38 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

12 927 314,36 bez DPH (15 642 050,38 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ludvík Blažek

Kontaktní e-mail: info@ingeniring.cz

Kontaktní telefon: +420 499 828 023

Kontaktní datová schránka: 3kkeizk

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Plaňany - Škody po povodni v 6/2013.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Plaňany - Škody po povodni v 6/2013 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
M-SILNICE a.s. SO 01 (42196868) Uchazeč 8 947 785,69 Kč vč. DPH
7 394 864,21 Kč bez DPH
M-SILNICE a.s. SO 03 (42196868) Dodavatel 2 446 058,07 Kč vč. DPH
2 021 535,60 Kč bez DPH
Společnost Plaňany SO 01, 02, 03 (26068338) Uchazeč 9 663 685,35; 6 415 244,82; 3 912 624,89 Kč vč. DPH
7 986 516,82; 5301 855,23; 3 233 574,29 Kč bez DPH
AQUASYS spol.s r.o. SO 01, 02, 03 (25344447) Uchazeč 9 244 642,00; 5 172 266,00; 2 579 720,00 Kč vč. DPH
7 640 200,00; 4 274 600,00; 2 132 000,00 Kč bez DPH
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. SO 01, 02, 03 (25317628) Uchazeč 9 713 534,78; 4 941 979,92 Kč vč. DPH
8 027 714,70; 4 084 280,93; 2 340 610,28 Kč bez DPH
PAS PLUS SO 01, 02, 03 (26035782) Uchazeč nehodnocen Kč vč. DPH
nehodnocen Kč bez DPH
BAUSET CZ, a.s. SO 01, 02 (63217139) Dodavatel 8 126 719,22; 5 069 273,07 Kč vč. DPH
6 716 296,88; 4 189 481,88 Kč bez DPH
BAUSET CZ, a.s. SO 03 (63217139) Uchazeč 2 880 458,38 Kč vč. DPH
2 380 544,12 Kč bez DPH
Sdružení firem Plaňany SO 01, 02, 03 (46506934) Uchazeč 8 425 390,93; 5 459 955,60; 2 932 981,92 Kč vč. DPH
6 963 133,00; 4 512 360,00; 2 423 952,00 Kč bez DPH
SILMEX s.r.o. SO 03 (48951081) Uchazeč nehodnocen Kč vč. DPH
nehodnocen Kč bez DPH
NOWASTAV akciová společnost SO 01, 02 (00565679) Uchazeč nehodnocen Kč vč. DPH
nehodnocen Kč bez DPH
VEKTRA, spol. s r.o. SO 01, 02, 03 (47052686) Uchazeč nehodnocen Kč vč. DPH
nehodnocen Kč bez DPH
Konstrukce a dopravní stavby SO 03 (28447085) Uchazeč nehodnocen Kč vč. DPH
nehodnocen Kč bez DPH
STRABAG a.s. SO 03 (60838744) Uchazeč nehodnocen Kč vč. DPH
nehodnocen Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap