Varovný protipovodňový systém pro městys Opatov (MIS)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Varovný protipovodňový systém pro městys Opatov (MIS) zadávané zadavatelem Městys Opatov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Opatov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Varovný protipovodňový systém pro městys Opatov (MIS)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného protipovodňového systému (dodávka místního informačního systému (MIS) včetně lokálního varovného systému).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42965100-9

Místo plnění veřejné zakázky

Opatov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 048 150,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2013, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Varovný protipovodňový systém pro městys Opatov (MIS).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Informace o prohlídce místa plnění 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha KD č. 1 - Čestné prohlášení 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky - závazný vzor Smlouvy o dílo (Protipovodňová opatření) 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 2 - Obchodní podmínky - závazný vzor Smlouvy o dílo (Protipovodňová opatření) 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 3 - Technická specifikace požadovaného systému - Opatov 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 4 - Kvalifikační dokumentace 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 5 - Údaje o sdružení 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 5 - Údaje o sdružení 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 6 - Subdodavatelské zajištění zakázky 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) - Opatov 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) - Opatov 10. 7. 2013 Zobrazit
Příloha ZD č. 8 - Grafické schéma instalace - Opatov 10. 7. 2013 Zobrazit
Výzva k podání nabídky 10. 7. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 10. 7. 2013 Zobrazit
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 8. 8. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo 23. 8. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 23. 8. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Varovný protipovodňový systém pro městys Opatov (MIS) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JD ROHLASY s.r.o. (27797007) Dodavatel 1 244 122,- Kč vč. DPH
1 028 200,- Kč bez DPH
EMPEMONT s.r.o. (27772179) Uchazeč 1 379 424,- Kč vč. DPH
1 140 020,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap