Mladé Buky Oprava mostu "U Labužníka"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mladé Buky Oprava mostu "U Labužníka" zadávané zadavatelem Městys Mladé Buky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Mladé Buky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mladé Buky Oprava mostu "U Labužníka"

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je oprava mostu "U Labužníka", dle projektové dokumentace ! Mladé Buky, Oprava mostu "U Labužníka"", zpracované projekční kanceláří TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, Hradec Králové, IČ47455292.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4/2020

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Mladé Buky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 800 000,- bez DPH (2 178 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 708 240,44 bez DPH (2 066 970,93 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městys Mladé Buky

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Mak

Kontaktní e-mail: stavebni@mestysmladebuky.cz

Kontaktní telefon: 603538929

Kontaktní datová schránka: sa2b36e

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mladé Buky Oprava mostu "U Labužníka".

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 31. 3. 2020 Zobrazit
Příloha č.2 Soupis prací 31. 3. 2020 Zobrazit
příloha č.3 - Krycí list nabídky.doc 31. 3. 2020 Zobrazit
příloha č.4 čestné prohlášní o splnění základní způsobilosti 31. 3. 2020 Zobrazit
příloha č 5 formulář pro prokázání technické kvlifikace 31. 3. 2020 Zobrazit
příloha č.6 prohlášení o poddodávkách 31. 3. 2020 Zobrazit
příloha č. 7 čestné prohlášení o ekonomické kvalifikaci 31. 3. 2020 Zobrazit
příloha č. 8 SoD 31. 3. 2020 Zobrazit
příloha č. 9 stavební povolení 31. 3. 2020 Zobrazit
textová část k soupisu prací 31. 3. 2020 Zobrazit
projektová dokumentace titulní list 31. 3. 2020 Zobrazit
A. průvodní zpráva 31. 3. 2020 Zobrazit
B. souhrná technická zpráva 31. 3. 2020 Zobrazit
C1. situační výkres širších vztahů 31. 3. 2020 Zobrazit
C.2 katastrální situační výkres 31. 3. 2020 Zobrazit
C 3. koordinační situační výkres 31. 3. 2020 Zobrazit
D 1. technická zpráva 31. 3. 2020 Zobrazit
D 2. stávající stav 31. 3. 2020 Zobrazit
D 3. sanace levobřežní opěry 31. 3. 2020 Zobrazit
D 4. sanace pravobřežní opěry 31. 3. 2020 Zobrazit
D 5. sanace mostovky 31. 3. 2020 Zobrazit
D 6. sanace hlavních nosníků 31. 3. 2020 Zobrazit
D 7. fotodokumentace 31. 3. 2020 Zobrazit
D 8. stávající dopravní značení 31. 3. 2020 Zobrazit
d 9. DIO v průběhu stavby 31. 3. 2020 Zobrazit
E. dokladová část 31. 3. 2020 Zobrazit
F. povodňový plán 31. 3. 2020 Zobrazit
seznam příloh 31. 3. 2020 Zobrazit
protokol hodnocení nabídek 20. 5. 2020 Zobrazit
odborné posouzení nabídek 20. 5. 2020 Zobrazit
smlouva o dílo 27. 5. 2020 Zobrazit
dodatek č.1 smlouvy o dílo 10. 11. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap