Mateřská škola Mladé Buky – Rekonstrukce a modernizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mateřská škola Mladé Buky – Rekonstrukce a modernizace zadávané zadavatelem Městys Mladé Buky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Mladé Buky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mateřská škola Mladé Buky – Rekonstrukce a modernizace

Předmět veřejné zakázky

Obsahem projektu je rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu mateřské školy.

Stávající stavba má 2 nadzemní podlaží, plochou střechu. V přízemí je umístěno jedno oddělení mateřské školy, dále bývalé kuchyně – nyní využívána jako přípravna. Dále je zde nefunkční sauna a technické prostory. V 2. NP jsou umístěny další dvě oddělení mateřské školy a byt, který je oddělený od provozu školky a má vlastní vstup.
Zastřešení objektu je plochou střechou, v nedávné době opatřeno novou tepelnou izolací a hydroizolací.
Rekonstrukcí dojde k mírné úpravě dispozic, provedení nové sauny na místě stávající, nefunkční s přístavbou odpočívárny před objekt.

Stavba je členěna na dvě části:
• Protiradonová opatření zahrnující úpravu podlahových konstrukcí v 1. NP – vytvoření větraných podlah a jejich odvětrání nad střechu objektu, a
• Ostatní úpravy – vybudování sauny s přístavbou odpočívárny s nutnou vzduchotechnikou, výměnu již dožilých vnitřních rozvodů technické infrastruktury objektu, vybudování skladu v prostoru bývalé kotelny a úpravy v 2. NP pro provedení vzduchotechniky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45214100-1, 45311000-0, 45332400-7, 45211370-3,45331000-6

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Mladé buky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 900 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

11 421 056,- bez DPH (13 819 478,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

12. 4. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DABONA s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Vaňková

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

Kontaktní telefon: +420 494 531 538

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mateřská škola Mladé Buky – Rekonstrukce a modernizace.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Mateřská škola Mladé Buky – Rekonstrukce a modernizace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s. r. o. (64255352) Dodavatel 13 819 478,- Kč vč. DPH
11 421 056,- Kč bez DPH
BAK stavební společnost a. s. (28402758) Uchazeč 14 590 554,- Kč vč. DPH
12 058 309,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap