Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou zadávané zadavatelem Městská knihovna Polička. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská knihovna Polička

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava budovy Městské knihovny Polička, spočívající ve vybudování půdní vestavby pro umístění centra technického vzdělávání, včetně provedení instalace a montáže elektrických rozvodů a zařízení, počítačové kabeláže a telekomunikačního vedení. Součástí veřejné zakázky je rovněž umístění výtahu do budovy Městské knihovny Polička, který by propojil půdní vestavbu se zbylými podlažími, a konečně umístění tzv. akustické bariéry (zvukové izolace) na stěnu půdní vestavby knihovny, která sousedí s další nemovitostí. Dodavatel rovněž zajistí stavbyvedoucího a zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby.
V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, smlouvou o dílo, jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, a soupisem prací a dodávek, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45454000-4, 45313100-5, 45220000-5, 45311000-0, 45323000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Městská knihovna Polička, Palackého náměstí 64, 572 01 Polička, Polička – Město

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 810 580,- bez DPH (8 240 802,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

20. 6. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Frank Bold advokáti, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petr Bouda

Kontaktní e-mail: petr.bouda@fbadvokati.cz

Kontaktní telefon: +420731527654

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap