V 00005 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Žebrák – nové vyhlášení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce V 00005 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Žebrák – nové vyhlášení zadávané zadavatelem Město Žebrák. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Žebrák

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

V 00005 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Žebrák – nové vyhlášení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky na dodávky je pořízení podzemních sběrných nádob určených pro ukládání papíru, plastů a skla. V rámci plnění této zakázky budou pořízeny a zabudovány kontejnery podzemní, které budou umístěny na dvou sběrných místech. První lokalitou, kde budou podzemní sběrné nádoby umístěny, je parcela číslo 85/1 nacházející se na katastrálním území města Žebrák (lokalita 02 kulturní dům). Druhá lokalita umístění kontejnerů bude situována na parcele č. 1196 taktéž na katastrálním území města Žebrák (lokalita 04 Loškovská). Na každém sběrném místě budou umístěny tři podzemní monolitické železobetonové kontejnerové nádoby. V lokalitě 02 kulturní dům budou umístěny podzemní nádoby na tříděný odpad o objemu 5m3, celkový objem nádob v lokalitě 02 bude 15m3. V lokalitě 04 Loškovská budou umístěny tři podzemní kontejnery, každý o objemu 3m3.
Rozsah projektu je uveden v přiloženém rozpočtu a v ostatních částech projektové dokumentace, které spolu tvoří nedílnou část. Rozpis požadovaných dodávek, stavebních prací a služeb ve slepém rozpočtu je spolu s projektovou dokumentací přílohou číslo 5 a 6 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

404169

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

V 00005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34928480-6; 42418940-0; 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Město Žebrák – pozemky dle projektové dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

7. 11. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ladislav Kavřík

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@sklegal.cz

Kontaktní telefon: 732837223

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce V 00005 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Žebrák – nové vyhlášení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky V 00005 – Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Žebrák – nové vyhlášení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
OSK Praha, s.r.o. (27916243) Dodavatel 3 249 004,12 Kč vč. DPH
2 685 127,37 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap