Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Ždánice

Město Ždánice

Sídlo zadavatele

Městečko 787, Ždánice, PSČ 696 32

Jihomoravský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00285536

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://zdanice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-zdanice_2211/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

225770

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Ždánice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Dodávka projekčního systému digitálního planetária Zobrazit
Dokumetnace pro provádění stavby Zobrazit
Dopravní automobil pro SDH Ždánice Zobrazit
Haluzická hájenka - sanační opatření Zobrazit
Hasičské vozidlo CAS Zobrazit
III/4301, průtah - objekty SO103 Chodníkové plochy a SO 401 Osvětlení přechodů pro chodce a předláždění chodníku pod hvězdárnou Zobrazit
Kolumbárium a vsypová loučka na novém hřbitově ve Ždánicích Zobrazit
Oprava (rekonstrukce) kotelny MZŠ Ždánice Zobrazit
Oprava fasády a výměna oken DPS -IV.etapa Zobrazit
Oprava komunikace pro cyklisty č.5096 v části Za Oborou - II.etapa Zobrazit
Oprava střech na budově hvězdárny Zobrazit
Oprava střech na budově hvězdárny - 2.výzva Zobrazit
Oprava střechy DPS, výměna oken a oprava fasády - III. etapa Zobrazit
Oprava víceúčelového sportoviště při MZŠ ve Ždánicích Zobrazit
Parkoviště na ulici Kostelní Zobrazit
Poskytnutí investičního úvěru Zobrazit
Projektová dokumentace na přestavbu bývalé tel. ústř.na školní družinu a stravovací zařízení Zobrazit
Rekonstrukce obvodového pláště DDM Ždánice Zobrazit
Rekonstrukce zásahového požárního automobilu CAS Tatra 815 pro sbor dobrovolných hasičů JPO II Ždánice Zobrazit
Rekonstrukce zásahového požárního automobilu CAS Tatra 815 pro sbor dobrovolných hasičů JPO II Ždánice - II. kolo Zobrazit
Revitalizace veřejného osvětlení ve městě Ždánice Zobrazit
Revitalizace zámeckého parku a okolí vily ve Ždánicích Zobrazit
Revitalizace zeleně ve městě Ždánice Zobrazit
Rozšíření separace bioodpadů Zobrazit
Sběrný dvůr města Ždánice - vybavení Zobrazit
Sběrný dvůr Ždánice -stavba Zobrazit
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p.209, na pozemku parc.č. 452, k.ú.Ždánice Zobrazit
Stavební práce -1.etapa "Rekonstrukce hvězdárny a planetária" Zobrazit
Stavební úpravy kulturního domu Ždánice Zobrazit
Stavební úpravy stávajícího chodníku Ždánice s bezbariérovým řešením -I.etapa Zobrazit
Stavební úpravy stávajícího chodníku Ždánice s bezbariérovým řešením -II.etapa Zobrazit
Stavební úpravy Základní umělecké školy ve Ždánicích Zobrazit
Traktor k odvozu dřevní a travní hmoty Zobrazit
Úprava autobusového nádraží a parkoviště ve Ždánicích Zobrazit
Úprava náměstí ve Ždánicích Zobrazit
Úprava projekční plochy a vybavení planetária Ždánice Zobrazit
Územní plán města Ždánice Zobrazit
Vytápění hvězdárny Ždánice Zobrazit
Vzduchotechnika a klimatizace objektu hvězdárny ve Ždánicích Zobrazit
Ždánice - výstavba veřejného osvětlení v ulici Sokolská Zobrazit
Ždánice -chodník u hřbitova Zobrazit
Ždánice, inženýrské sítě a dopravní infrastruktura pro RD v lokalitě Pod hvězdárnou Zobrazit
Zpevněná plocha pro přístřešky Zobrazit
Zpevněné plochy na poz. 838 a 840/1 a chodník u KD Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Ždánice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap