Technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Žacléř, Prkenný Důl – kanalizace a vodovod“ - část I TDS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Žacléř, Prkenný Důl – kanalizace a vodovod“ - část I TDS zadávané zadavatelem Město Žacléř. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Žacléř

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Žacléř, Prkenný Důl – kanalizace a vodovod“ - část I TDS

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci projektu „Žacléř, Prkenný Důl – kanalizace a vodovod“ (dále jen „projekt“), přičemž předpokládaná doba poskytování služeb TDS a koordinátora BOZP je 18 měsíců a termín zahájení projektu březen 2022.

Veřejná zakázka je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí České republiky, číslo výzvy NPŽP 4/2019, registrační číslo 1190400231.

Veřejná zakázka je analogicky dle ustanovení § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části, které jsou vymezeny následovně:

Část 1 – TDS

Část 2 – BOZP

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (tedy na obě části veřejné zakázky), nebo pouze na některou část veřejné zakázky. Podá-li dodavatel nabídku pro více než jednu část veřejné zakázky, je povinen podat nabídku pro každou část veřejné zakázky v samostatné obálce nazvané názvem veřejné zakázky a rovněž názvem příslušné části veřejné zakázky.

Místem plnění je v rámci obou částí veřejné zakázky sídlo vybraného dodavatele příslušné části veřejné zakázky, sídlo zadavatele a rovněž i místo realizace stavby, která se nachází v katastrálním území Prkenný Důl a Žacléř, obec Žacléř (detailní výčet pozemků, na kterých bude realizována stavba, je uveden v příloze č. 1 této dokumentace).

Vybraný dodavatel zahájí v rámci obou částí veřejné zakázky plnění na základě písemné výzvy zadavatele. Předpokládaná doba poskytování služeb v rámci obou částí veřejné zakázky činí 18 kalendářních měsíců.

Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v textech návrhů smluv, které jsou nedílnou součástí této dokumentace jako její přílohy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo vybraného dodavatele, sídlo zadavatele a rovněž i místo realizace stavby, která se nachází v katastrálním území Prkenný Důl a Žacléř, obec Žacléř (detailní výčet pozemků, na kterých bude realizována stavba, je uveden v příloze č. 1 této dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 100 000 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

810 000 bez DPH (980 100 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

810 000,- bez DPH (980 100,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 9. 2021

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Natálie Macháčková

Kontaktní e-mail: info@iora.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Žacléř, Prkenný Důl – kanalizace a vodovod“ - část I TDS.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 21. 12. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 smlouva - PD 21. 12. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Žacléř, Prkenný Důl – kanalizace a vodovod“ - část I TDS zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. (27504514) Dodavatel 980 100 Kč vč. DPH
810 000 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap