Stavební práce - Komunikační spojení mezi partnerskými obcemi Lubawka - Žacléř

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební práce - Komunikační spojení mezi partnerskými obcemi Lubawka - Žacléř zadávané zadavatelem Město Žacléř. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Žacléř

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební práce - Komunikační spojení mezi partnerskými obcemi Lubawka - Žacléř

Předmět veřejné zakázky

Předmětem VZ je zhotovení stavby, která sestává ze dvou objektů:
1. „Rekonstrukce ul. J.Jarosche a ul. Boberské“ dle závazných podmínek rozhodnutí stavební povolení č.j. 2008/11171/V/KOA-2652 ze dne 20. 10. 2008, ve znění rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č. 2011/4843/V/KRI a 2012/4922/V/KRI, vše vydáno Městským úřadem Trutnov, odborem výstavby v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou DiK Janák, spol. s r.o., Trutnov v 12.2005, zak. č. 037/05 a dle přiloženého výkazu výměr.
2. „Rekonstrukce komunikace Žacléř – hraniční přechod Bobr – Niedamirów, komunikace A a komunikace B“ dle závazných podmínek rozhodnutí stavební povolení č.j. 2008/11171/V/KOA-2652 ze dne 20. 10. 2008, ve znění rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č. 2011/4843/V/KRI a 2012/4922/V/KRI, vše vydáno Městským úřadem Trutnov, odborem výstavby v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované DiK Janák, spol. s r.o., Trutnov v 09.2008, zak. č. 050/08 a dle přiloženého výkazu výměr;
3. Povinná publicita. Uchazeč vyhotoví a na obou staveništích a viditelném a vhodném místě vztyčí velkoplošný panel (billboard) a stálou informační tabulku (trvalá pamětní deska), které budou splňovat veškeré podmínky fondů Evropské unie a přidělení dotace z fondů Evropské unie. Zejména na nich musí být uveden text: „Komunikační spojení mezi partnerskými obcemi Lubawka - Žacléř“, reg. číslo projektu PL.3.22/1.1.00/08.00613, zobrazen symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými pravidly Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 a odkaz na Evropskou unii, odkaz na příslušný fond „Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika na období 2007-2013“ a prohlášení „Překračujeme hranice“. Tyto informace společně musí zabírat nejméně 25% plochy desky a billboardu. Tyto informace budou na billboardu a pamětní desce zobrazeny ve formě a podobě zcela odpovídající grafickému manuálu Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika na období 2007-2013. Minimální velikost pamětní desky je 300x 400 mm a minimální velikost velkoplošného panelu je 1000 x 1500 mm, materiál plast nebo textil. Konečnou grafickou verzi je zhotovitel povinen odsouhlasit s objednatelem. Velkoplošné panely se zavazuje uchazeč vztyčit nejpozději do 10 dnů od zahájení stavby. Uchazeč se zavazuje odstranit velkoplošné panely a nahradit je pamětními kovovými deskami nejpozději při předání díla. Místa vztyčení panelů a místo připevnění pamětních desek musí být předem schválena zadavatelem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

356885

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

45233142-6

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

7. 8. 2013, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Regional development Agency

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Ludvíková

Kontaktní e-mail: martina.ludvikova@rda-rk.cz

Kontaktní telefon: +420 733604908

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební práce - Komunikační spojení mezi partnerskými obcemi Lubawka - Žacléř.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební práce - Komunikační spojení mezi partnerskými obcemi Lubawka - Žacléř zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ALPINE Bau CZ s.r.o. (45192286) Uchazeč 13 437 393,- Kč vč. DPH
11 105 283,50 Kč bez DPH
M-Silnice a.s. (42196868) Uchazeč 14 083 631,20 Kč vč. DPH
11 639 364,63 Kč bez DPH
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 14 231 509,38 Kč vč. DPH
11 761 578,- Kč bez DPH
SOVIS, a.s (27532208) Dodavatel 13 300 892,74 Kč vč. DPH
10 992 473,34 Kč bez DPH
SaM Silnice a mosty a.s. (25018094) Uchazeč 14 516 057,28 Kč vč. DPH
11 996 741,55 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (25018094) Uchazeč 13 854 350,01 Kč vč. DPH
11 449 876,04 Kč bez DPH
Vodohospodářské stavby s.r.o. (40233308) Uchazeč 14 877 268,81 Kč vč. DPH
12 295 263,48 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap