Vypracování urbanistického návrhu exteriéru, návrhu účelového členění interiéru a projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení stavebních úprav nebytových prostor bývalého nákupního střediska ve Vidnavě

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vypracování urbanistického návrhu exteriéru, návrhu účelového členění interiéru a projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení stavebních úprav nebytových prostor bývalého nákupního střediska ve Vidnavě zadávané zadavatelem Město Vidnava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vidnava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vypracování urbanistického návrhu exteriéru, návrhu účelového členění interiéru a projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení stavebních úprav nebytových prostor bývalého nákupního střediska ve Vidnavě

Předmět veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy nebytových prostor bývalého nákupního střediska ve Vidnavě. Nebytové prostory se nacházejí v 1NP panelového domu s č. p. 71 a 72 na pozemcích st. 47/1 a 47/3.
PD budou zpracovány v rozsahu pro stavební povolení a budou mimo jiné obsahovat:
- zaměření stávajícího stavu
- PD pro stavební úpravy – exteriér:
veškeré stavební úpravy vnějšího vzhledu budovy budou konzultovány s PÚ Olomouc detašované pracoviště Šumperk
veškeré stavební úpravy vnějšího vzhledu budovy budou konzultovány s PÚ Olomouc detašované pracoviště Šumperk
- PD a jednotlivé projekty pro inženýrské sítě, stavební úpravy - interiér:
rozměry jednotlivých nebytových prostor:
4 x 20 – 25m2, 1 x 140m – 150m2, 1 x 30 – 35m2, 60 – 70m2
sociální zázemí pro zaměstnance jednotlivých prostor včetně zázemí pro návštěvníky
- 4 – 5 bytových jednotek (malometrážní byty)
- zajištění akustické pohody s důrazem na akustické oddělení bytových a nebytových prostor
- veškeré rozvody elektro, voda, plyn, odpady, IT rozvody pro bytové i podnikatelské jednotky
- oceněný a slepý výkaz výměr

Externí odkaz na bližší informace

technik@vidnava.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71320000-7 Technické projektování

Místo plnění veřejné zakázky

st. 47/1 a st. 47/3 v k.ú. Vidnava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 10. 2012

Lhůta pro podání nabídek

12. 11. 2012, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vypracování urbanistického návrhu exteriéru, návrhu účelového členění interiéru a projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení stavebních úprav nebytových prostor bývalého nákupního střediska ve Vidnavě.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vypracování urbanistického návrhu exteriéru, návrhu účelového členění interiéru a projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení stavebních úprav nebytových prostor bývalého nákupního střediska ve Vidnavě zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. (45192031) Uchazeč 199 200,- Kč vč. DPH
166 000,- Kč bez DPH
Ing. Jaroslav Šebesta (15190668) Uchazeč 358 000,- Kč vč. DPH
358 000,- Kč bez DPH
STING PROJEKT s.r.o. (64609103) Uchazeč 381 600,- Kč vč. DPH
318 000,- Kč bez DPH
Ing. Miroslav Poláček (15197158) Dodavatel 192 000,- Kč vč. DPH
192 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap