Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava zadávané zadavatelem Město Vidnava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vidnava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní obaly) pro město Vidnava, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění údržby. Více viz zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2;90524300-9;90520000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zadávacího řízení je katastrální území města Vidnava.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 175 452,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 812 602,20 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 1. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PROFOND INVEST, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Alexandra Klusák Snopková

Kontaktní e-mail: info@odesilani.cz

Kontaktní telefon: +420 777 607 344

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběr, svoz a likvidace odpadů ve městě Vidnava.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 2. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 01 - Stanovení nabídkové ceny 2. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 02 - Seznam sběrných míst 2. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 03 - Produkce odpadů 2. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 04 - Smlouva o zajištění nakládání s odpady 2. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 05 - Seznam významných služeb 2. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 06 - Seznam poddodavatelů 2. 11. 2017 Zobrazit
Příloha č. 07 - Základní identifikační údaje 2. 11. 2017 Zobrazit
Příloha VZD č. 01 ze dne 15.11.2017 - Stanovení nabídkové ceny 15.11.2017 15. 11. 2017 Zobrazit
Příloha VZD č. 01 ze dne 15.11.2017 - Smlouva EKOKOM 15. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 ze dne 15.11.2017 15. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 ze dne 21.11.2017 21. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03 ze dne 27.11.2017 27. 11. 2017 Zobrazit
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 04 ze dne 04.12.2017 4. 12. 2017 Zobrazit
Příloha VZD č. 04 ze dne 04.12.2017 - Stanovení nabídkové ceny 04.12.2017 4. 12. 2017 Zobrazit
Příloha VZD č. 04 ze dne 04.12.2017 - Smlouva o zajištění nakládání s odpady 04.12.2017 4. 12. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o námitce č. 01 k zadávací dokumentaci ze dne 04.12.2017 4. 12. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05 ze dne 20.12.2017 20. 12. 2017 Zobrazit
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 06 ze dne 04.01.2018 4. 1. 2018 Zobrazit
Příloha VZD č. 06 ze dne 04.01.2018 - Stanovení nabídkové ceny 04.01.2018 4. 1. 2018 Zobrazit
Příloha VZD č. 06 ze dne 04.01.2018 - Smlouva o zajištění nakládání s odpady 04.01.2018 4. 1. 2018 Zobrazit
Smlouva o zajištění nakládání s odpady včetně příloh 21. 6. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 23. 7. 2018 Zobrazit
DODATEK Č.1 SMLOUVY 2. 1. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap